Bel of sms

Vrijwaring

Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de Food and Drug Administration. Deze producten zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Resultaten kunnen per persoon verschillen en we kunnen niet garanderen dat u dezelfde resultaten zult ervaren als in onze getuigenissen en behandelingsvideo's. Elk individu is anders en het succes van een persoon is geen gegarandeerd resultaat.

De video's en website-informatie zijn niet bedoeld om kijkers een diagnose, behandelingen, meningen, diensten of advies te geven. Via onze sociale media, cursussen en website laten we je kennismaken met nieuwe behandelideeën, bedoeld om onderzocht te worden en algemene kennis te vergroten. De inhoud van onze website, eventuele video's of posts op sociale media kunnen niet worden vervangen door professionele hulp. Als u zich zorgen maakt over een medisch probleem, raadpleeg dan uw zorgverlener, arts of andere medische professional. ALS U DENKT DAT U EEN MEDISCHE NOODGEVAL HEBT, BEL DAN ONMIDDELLIJK 911. 

Dr. Joseph Jacobs en het ASTR-instituut zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor acties, diensten of producten die zijn verkregen via deze website, onze video's of posts op sociale media. Het ASTR-instituut noch zijn aangesloten organisaties of personen zijn niet verantwoordelijk voor enig letsel of schade veroorzaakt door de toepassing van informatie in onze cursussen, website en posts op sociale media. Het wordt aanbevolen om uw vragen en/of zorgen te bespreken met een medische professional. Gebruik onze informatie op eigen risico. De inhoud van onze cursussen, website en posts op sociale media kan niet worden vervangen door professionele hulp. Als u zich zorgen maakt over een medisch probleem, raadpleeg dan uw zorgverlener, arts of andere medische professional.

Vraag ASTR Disclaimer

Ask ASTR is kunstmatige-intelligentiesoftware die gebruikers helpt de oorzaak van hun gezondheidssymptomen te achterhalen. Ask ASTR is een bètaproduct en wordt voortdurend ontwikkeld en bijgewerkt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vragen nauwkeurig te beantwoorden om de beste aanbevelingen voor hun aandoening te krijgen. Onnauwkeurige gebruikersantwoorden leiden tot onnauwkeurige systeemaanbevelingen. 

De verklaringen van onze software zijn niet geëvalueerd door de Food and Drug Administration. Deze producten zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. De gegeven adviezen kunnen niet in de plaats komen van professionele hulp. Als u zich zorgen maakt over een medisch probleem, raadpleeg dan uw zorgverlener, arts of andere medische professional. Dr. Joseph Jacobs en het ASTR-instituut zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor acties, diensten of producten die via deze website zijn verkregen. Het ASTR-instituut en zijn aangesloten organisaties of mensen zijn niet verantwoordelijk voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van ons systeem. Het wordt aanbevolen om uw vragen en/of zorgen te bespreken met een medische professional. Gebruik op eigen risico. Als u zich zorgen maakt over een medisch probleem, raadpleeg dan uw zorgverlener, arts of andere medische professional. ALS U DENKT DAT U EEN MEDISCHE NOODGEVAL HEBT, BEL DAN ONMIDDELLIJK 911. 

Disclaimer voor cursussen voor zorgverleners

ASTR-instituut en ASTR-cursussen zijn bedoeld als vervolgopleiding voor zorgverleners en artsen. Deze cursussen alleen verlenen een niet-erkende beoefenaar niet de wettelijke bevoegdheid om de informatie in deze cursussen aan patiënten of cliënten te implementeren. Een deel van de informatie in deze cursussen valt mogelijk buiten het bestek van een particuliere gezondheidszorgpraktijk die geen vergunning heeft als of onder toezicht staat van een arts of een andere beoefenaar met de juiste vergunning. Alvorens gebruik te maken van de informatie of technieken die in deze cursussen over patiënten of cliënten worden gepresenteerd, moet een niet-erkende arts of een arts met een beperkende vergunning (zoals een apotheker, fysiotherapeut, ergotherapeut, chiropractor, verpleegkundige, diëtist, enz.) contact opnemen met de relevante praktijk handelt in zijn/haar staat om ervoor te zorgen dat het gebruik door de beoefenaar van de modaliteiten, therapieën of technieken die in deze cursussen worden uiteengezet, in overeenstemming is met de staatswet.

Zelfbehandelingsprogramma's Disclaimer

Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de Food and Drug Administration. Deze producten zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. De inhoud van onze cursussen kan niet worden vervangen door professionele hulp. Als u zich zorgen maakt over een medisch probleem, raadpleeg dan uw zorgverlener, arts of andere medische professional. Dr. Joseph Jacobs en het ASTR-instituut zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor acties, diensten of producten die via deze website zijn verkregen. Het ASTR-instituut en zijn aangesloten organisaties of mensen zijn niet verantwoordelijk voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van ASTR-tools. ASTR-gereedschappen zijn over het algemeen veilig als ze met de juiste techniek en zorg worden beoefend. Het wordt aanbevolen om uw vragen en/of zorgen te bespreken met een medische professional. Stop onmiddellijk met het gebruik als het pijnlijk is, als de toestand verslechtert of als het blauwe plekken veroorzaakt. Gebruik op eigen risico. Als u zich zorgen maakt over een medisch probleem, raadpleeg dan uw zorgverlener, arts of andere medische professional. ALS U DENKT DAT U EEN MEDISCHE NOODGEVAL HEBT, BEL DAN ONMIDDELLIJK 911. 

Telegezondheidsconsultatie en -evaluatie

De suggesties die tijdens consulten en evaluaties worden gegeven met betrekking tot voedings-, dieet-, supplementen of detox-adviezen zijn puur voor preventie en educatieve doeleinden en zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren van patiënten. Artsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners zijn de zorgverleners die de bevoegdheid hebben om patiënten te machtigen om bepaalde medische ingrepen te stoppen of te starten. We moedigen patiënten aan om hun eigen onderzoek te doen als het gaat om de beslissingen die ze voor zichzelf nemen. Wij ondersteunen het huidige onderzoek. Het is erg belangrijk dat elke patiënt contact opneemt met zijn arts en eventuele wijzigingen in zijn zorgregime doorgeeft. Als u geen wijzigingen aanbrengt zonder uw arts te raadplegen, kan dit gevaarlijk zijn. Door op de knop "Ik ga akkoord" te klikken, geeft u aan dat u deze informatie begrijpt. 

Magneet – MagnaHeal Disclaimer

ASTR Institute is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig letsel, vernietiging of schade die de MagnaHeal of magneten kunnen veroorzaken als gevolg van het gebruik ervan. Alvorens de MagnaHeal te kopen, verklaart de koper dat hij de volgende waarschuwingen heeft gelezen en begrepen:

Contra-indicaties: MagnaHeal moet worden vermeden als u een van de volgende aandoeningen heeft:

De koper verklaart dat hij/zij 100% verantwoordelijkheid neemt voor alle verwondingen en schade die de MagnaHeal zou kunnen veroorzaken. Dit omvat letsel aan zichzelf of anderen, schade aan eigendommen en schade aan de MagnaHeal. De koper moet akkoord gaan met deze voorwaarden voordat hij de MagnaHeal koopt.

ASTR Institute zal een schatting geven van de trekkracht voor de MagnaHeal, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor enige discrepantie of onnauwkeurigheid van de trekkracht van de magneten. Test de trekkracht voordat u deze gebruikt.

MagnaHeal is zeer krachtig. Het is essentieel dat er voorzichtig mee wordt omgegaan om schade aan de magneet en letsel aan zichzelf of anderen te voorkomen. Magneten die even groot of groter zijn dan een kubus van 3 inch, kunnen zeer ernstige schade aan de vingers veroorzaken als de vingers tussen de 2 magneten bekneld raken. Botten kunnen breken en vingertoppen kunnen verloren gaan.

MagnaHeal is breekbaar. Als het valt of wordt geraakt, kan het breken of versplinteren. Draag handschoenen en een veiligheidsbril bij het vasthouden en gebruiken van de MagnaHeal, aangezien splinters en/of afstandhouders uit elkaar kunnen vallen en uit de MagnaHeal kunnen vliegen.