Bel of sms

Search
Close this search box.
Search

Servicevoorwaardenovereenkomst 

Welkom op https://advancedsofttissuerelease.com, beheerd door ASTR Institute, gevestigd in Idaho, VS. Door gebruik te maken van de website in de VS, de gerelateerde mobiele website en de mobiele applicatie (gezamenlijk de "Websites"), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden (deze "Servicevoorwaarden" of "Overeenkomst"), ongeacht of of niet registreert u zich als lid van https://advancedsofttissuerelease.com (“Lid”). Als u Lid wilt worden en/of gebruik wilt maken van de service (de "Service"), lees dan deze Overeenkomst. Als u bezwaar maakt tegen iets in deze Overeenkomst of het https://advancedsofttissuerelease.com Privacybeleid, mag u de Service niet gebruiken. 

Deze Overeenkomst kan op elk moment worden gewijzigd door https://advancedsofttissuerelease.com, van kracht na plaatsing op de relevante website. Als u de Websites en de Service blijft gebruiken nadat https://advancedsofttissuerelease.com de herziene voorwaarden van een sectie van de Overeenkomst heeft gepost, betekent dit uw uitdrukkelijke en bindende aanvaarding van en instemming met de herziene Overeenkomst. 

LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW WETTELIJKE RECHTEN, RECHTSMIDDELEN EN VERPLICHTINGEN, INCLUSIEF VERSCHILLENDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN, EN EEN GESCHILLENBESLECHTING DIE BESLUIT WORDT GESCHILLEN. 

Elektronische overeenkomst. Deze Overeenkomst is een elektronisch contract waarin de wettelijk bindende voorwaarden voor uw gebruik van de Websites en de Dienst zijn vastgelegd. Deze Overeenkomst kan van tijd tot tijd worden gewijzigd door https://advancedsofttissuerelease.com, waarbij dergelijke wijzigingen van kracht worden na plaatsing door https://advancedsofttissuerelease.com op de Websites. Door de Websites te bezoeken en/of te gebruiken of Lid te worden, accepteert u deze Overeenkomst en gaat u akkoord met de voorwaarden, bepalingen en mededelingen die hierin zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen. 

1. Toegang en retentie. Om toegang te krijgen tot deze elektronische Overeenkomst en deze te behouden, moet u toegang hebben tot internet, hetzij rechtstreeks, hetzij via apparaten die toegang hebben tot webgebaseerde inhoud, en alle servicekosten betalen die aan dergelijke toegang zijn verbonden. Bovendien moet u alle apparatuur gebruiken die nodig is om een dergelijke verbinding met het World Wide Web tot stand te brengen, inclusief een computer en modem of ander toegangsapparaat. Druk een kopie van dit document af voor uw eigen administratie. Om een elektronische kopie van deze Overeenkomst te bewaren, kunt u deze opslaan in een tekstverwerkingsprogramma. 

2. Commercieel gebruik van de service. Als u de Service gebruikt en/of de Websites bezoekt namens een bedrijf, entiteit of organisatie (gezamenlijk een "Abonnerende Entiteit"), verklaart en garandeert u dat: 

a. U bent een geautoriseerde vertegenwoordiger van de inschrijvende entiteit, en dat u de bevoegdheid hebt om de inschrijvende entiteit te binden aan deze servicevoorwaarden;
b. U hebt deze Servicevoorwaarden gelezen en begrepen; en
c. U gaat akkoord met deze Servicevoorwaarden namens de inschrijvende entiteit. 

Illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van de Websites omvat, maar is niet beperkt tot, browsen of downloaden van illegale inhoud, het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van leden via elektronische of andere middelen met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, ongeoorloofd framen van of linken aan de Websites, het delen of bekendmaken van uw gebruikersnaam of wachtwoord aan een derde partij of het toestaan van een derde partij om toegang te krijgen tot uw account, een poging te doen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon, gebruik van de Websites op een frauduleuze of misleidende manier, elk geautomatiseerd gebruik van het systeem , zoals het schrapen van de Websites, geautomatiseerde scripts, spiders, robots, crawlers, dataminingtools en dergelijke, het verstoren, verstoren of creëren van een onnodige belasting van de Websites of de netwerken of diensten die verbonden zijn met de Websites, en het gebruik van de Websites op een manier die in strijd is met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van de Websites kan worden onderzocht en er kunnen passende juridische stappen worden ondernomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, civielrechtelijke, strafrechtelijke en voorlopige voorziening. Gebruik van de Websites en Service is met toestemming van https://advancedsofttissuerelease.com, die op elk moment en om welke reden dan ook kan worden ingetrokken, naar eigen goeddunken van https://advancedsofttissuerelease.com. 

3. Accountbeveiliging. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van de gebruikersnaam en het wachtwoord die u tijdens het registratieproces aanwijst, en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en wachtwoord. U stemt ermee in (a) https://advancedsofttissuerelease.com onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie verlaat. https://advancedsofttissuerelease.com is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-naleving van deze bepaling. U dient bijzonder voorzichtig te zijn wanneer u toegang krijgt tot uw account vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie niet kunnen bekijken of vastleggen. Als u uw computer met anderen deelt, kunt u overwegen de functie voor automatisch inloggen uit te schakelen als u deze aan uw https://advancedsofttissuerelease.com-account hebt gekoppeld. 

4. Uw gebruik van de websites
a. U mag geen illegale inhoud doorbladeren of downloaden. 

b. U mag geen inhoud van de Websites (de "Inhoud") of enig deel van de Websites kopiëren of vastleggen, of proberen te kopiëren of vast te leggen, tenzij u uitdrukkelijke toestemming hebt gekregen van https://advancedsofttissuerelease.com. 

c. U mag geen Inhoud op of van het Platform kopiëren, opnieuw publiceren, aanpassen, beschikbaar stellen of anderszins aan het publiek communiceren, weergeven, uitvoeren, overdragen, delen, distribueren of anderszins gebruiken of exploiteren, behalve (i) wanneer dergelijke Inhoud is gemaakt door u (dergelijke inhoud, "Uw inhoud"), of (ii) zoals toegestaan onder deze Servicevoorwaarden, en binnen de parameters die zijn ingesteld door de persoon of entiteit die de Inhoud heeft geüpload (de "Uploader") (bijvoorbeeld onder de voorwaarden van Creative Commons-licenties geselecteerd door de Uploader). 

d. U mag geen Inhoud (anders dan Uw Inhoud) gebruiken op een manier die is ontworpen om een afzonderlijke inhoudsservice te creëren of die enig deel van het aanbod van de Websites repliceert. 

e. U mag geen scraping- of vergelijkbare technieken gebruiken om inhoud te verzamelen, opnieuw te gebruiken, opnieuw te publiceren of anderszins te gebruiken. 

f. U mag geen bots, botnets, scripts, apps, plug-ins, extensies of andere geautomatiseerde middelen gebruiken om accounts te registreren, in te loggen, opmerkingen te plaatsen of anderszins namens u op te treden, met name wanneer dergelijke activiteit plaatsvindt in een meervoudige of repetitieve mode. U mag de beschikbaarheid van dergelijke technieken of diensten niet aanbieden of promoten aan andere gebruikers van de Websites. 

g. U mag geen handelsmerken, auteursrechten of andere eigendoms- of juridische kennisgevingen die zijn opgenomen in of verschijnen op de Websites of enige Inhoud die op de Websites verschijnt (anders dan Uw Inhoud) wijzigen of verwijderen, of proberen te wijzigen of te verwijderen. 

h. U mag en mag geen derde partij toestaan de objectcode van de Websites te kopiëren of aan te passen, of reverse-engineering, reverse-assembleren, decompileren, wijzigen of proberen om enige bron- of objectcode van enig deel van de Websites te ontdekken, of enig kopieerbeveiligingsmechanisme te omzeilen of proberen te omzeilen of te kopiëren of toegang te krijgen tot informatie over rechtenbeheer met betrekking tot andere inhoud dan uw inhoud. 

i. U mag de Websites niet gebruiken voor het uploaden, posten, opslaan, verzenden, weergeven, kopiëren, distribueren, promoten, beschikbaar stellen of anderszins communiceren aan het publiek: 

● alle inhoud die aanstootgevend, beledigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, racistisch, seksueel expliciet, etnisch of cultureel beledigend, onfatsoenlijk is, die geweld, terrorisme of illegale handelingen bevordert, aanzet tot haat op grond van ras, geslacht, religie of seksuele geaardheid , of anderszins aanstootgevend is naar het enige en redelijke oordeel van https://advancedsofttissuerelease.com; 

● alle informatie, inhoud of ander materiaal dat de rechten van derden schendt, plagiaat pleegt, misbruikt of schendt, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerkrechten, privacy- of publiciteitsrechten, vertrouwelijke informatie of enig ander recht; of
● alle inhoud die in strijd is met, inbreuk maakt op of in strijd is met enige wet, regel, voorschrift, gerechtelijk bevel of anderszins onwettig of onwettig is naar de enige en redelijke mening van https://advancedsofttissuerelease.com; 

● materiaal van welke aard dan ook dat een virus, Trojaans paard, spyware, adware, malware, bot, tijdbom, worm of andere schadelijke of kwaadaardige component bevat, die de websites of servers of netwerken die zich vormen deel uitmaakt van, of verbonden is met, de Websites, of die het gebruik en genot van de Websites door een andere gebruiker beperkt of belemmert; of 

● alle ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotionele berichten, spam of enige andere vorm van verzoeken. 

j. U mag geen gedrag begaan of aanmoedigen, aanmoedigen, vragen of promoten dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier in strijd zou zijn met wet- of regelgeving. 

k. U mag geen toegang tot de Websites of enige Inhoud op de Websites verhuren, verkopen of leasen, hoewel dit u niet belet links van Uw Inhoud op te nemen naar een legitieme online downloadwinkel waar een item van Uw Inhoud kan worden gekocht. 

ik. U mag zich niet opzettelijk voordoen als een persoon of entiteit of uw band met een persoon of entiteit op een andere manier verkeerd voorstellen, bijvoorbeeld door een account te registreren op naam van een andere persoon of bedrijf, of door berichten te verzenden of opmerkingen te maken met de naam van een andere persoon. 

m. U mag een andere gebruiker of een https://advancedsofttissuerelease.comemployee niet stalken, exploiteren, bedreigen, misbruiken of anderszins lastigvallen. Als we van mening zijn dat uw gedrag jegens een van onze medewerkers op enig moment bedreigend of beledigend is, behouden we ons het recht voor om uw lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen en heeft u geen recht op restitutie van ongebruikte abonnementskosten. 

n. U mag geen https://advancedsofttissuerelease.com-account verkopen of overdragen, of aanbieden om te verkopen of over te dragen, aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van https://advancedsofttissuerelease.com. 

O. U mag geen persoonlijke gegevens of enige andere vorm van informatie over andere gebruikers verzamelen of proberen te verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot spidering of enige vorm van scraping. 

p. U mag geen gegevensbeveiligingsmaatregelen die door https://advancedsofttissuerelease.com of een Uploader worden gebruikt, schenden, omzeilen of proberen te schenden of te omzeilen; toegang te krijgen of te proberen toegang te krijgen tot gegevens of materialen die niet bedoeld zijn voor uw gebruik; inloggen op, of proberen in te loggen op een server of account waartoe u geen toegang heeft; proberen de kwetsbaarheid van de servers, het systeem of het netwerk van [https://advancedsofttissuerelease.com] te scannen of te testen of proberen de gegevensbeveiligings- of authenticatieprocedures van https://advancedsofttissuerelease.com te schenden; proberen de Websites of de Services op welke manier dan ook te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, het hacken van de servers of systemen van https://advancedsofttissuerelease.com, het indienen van een virus, overbelasting, bombardementen of crashen. Zonder beperking tot andere rechten of rechtsmiddelen van https://advancedsofttissuerelease.com onder deze Servicevoorwaarden, behoudt https://advancedsofttissuerelease.com zich het recht voor om elke situatie te onderzoeken die een van de bovenstaande zaken lijkt te omvatten, en kan dergelijke zaken melden aan, en samenwerken met, bevoegde wetshandhavingsinstanties bij het vervolgen van gebruikers die hebben deelgenomen aan dergelijke schendingen. 

U stemt ermee in om te voldoen aan de bovenstaande voorwaarden en erkent en gaat ermee akkoord dat https://advancedsofttissuerelease.com het recht heeft, naar eigen goeddunken, uw account te beëindigen of andere actie te ondernemen die wij nodig achten als u een van de bovenstaande schendt voorwaarden of een van de andere voorwaarden van deze Servicevoorwaarden. Dit kan onder meer het nemen van gerechtelijke stappen en/of het melden van beledigende gebruikers aan de relevante autoriteiten omvatten. 

5. Verklaringen en garanties. Hierbij vertegenwoordigt en garandeert u https://advancedsofttissuerelease.com als volgt: 

a. Uw Inhoud, en elk onderdeel daarvan, is een origineel werk van u, of u hebt alle rechten, licenties, toestemmingen en toestemmingen verkregen die nodig zijn om te gebruiken, en (indien en 

indien relevant) om https://advancedsofttissuerelease.com toestemming te geven om uw inhoud te gebruiken in overeenstemming met deze servicevoorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, het recht om te uploaden, reproduceren, opslaan, verzenden, distribueren, delen, openbaar weergeven, publiekelijk uitvoeren, Uw inhoud, en elk onderdeel daarvan, op, via of via de Websites, alle Diensten en alle diensten van derden beschikbaar maken en op andere wijze openbaar maken. 

b. Uw Inhoud en de beschikbaarheid daarvan op het Platform maakt en zal geen inbreuk maken op of inbreuk maken op de rechten van een derde partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, rechten van uitvoerende kunstenaars, rechten op privacy of publiciteit, of rechten op vertrouwelijke informatie. 

c. U hebt alle noodzakelijke toestemmingen, toestemmingen en/of vrijwaringen verkregen van alle personen die in Uw Inhoud voorkomen om hun naam, stem, uitvoering of gelijkenis in Uw Inhoud op te nemen en om deze op de Websites en via derden te publiceren partij diensten. 

d. Uw inhoud, inclusief eventuele opmerkingen die u op de websites plaatst, is niet onwettig, beledigend, beledigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, racistisch, seksueel expliciet, etnisch of cultureel beledigend, onfatsoenlijk, en zal geen geweld, terrorisme bevorderen , of illegale handelingen, of aanzetten tot haat op grond van ras, geslacht, religie of seksuele geaardheid. 

e. Uw inhoud creëert en zal geen enkele aansprakelijkheid creëren van de kant van https://advancedsofttissuerelease.com, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers en rechtverkrijgenden, en hun respectieve werknemers, agenten, directeuren, functionarissen en/of aandeelhouders. 

https://advancedsofttissuerelease.com behoudt zich het recht voor om uw inhoud te verwijderen, uw toegang tot het platform op te schorten of te beëindigen en/of alle rechtsmiddelen te gebruiken als we van mening zijn dat uw inhoud een van de voorgaande verklaringen of garanties schendt, of anderszins inbreuk maakt rechten van een ander persoon of een wet, regel of voorschrift schendt. 

6. Termijn. Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht terwijl u de Websites en/of Service gebruikt. U kunt uw lidmaatschap en/of abonnement op elk moment beëindigen door contact met ons op te nemen via 888-210-2787. Als u uw lidmaatschap en/of abonnement op https://advancedsofttissuerelease.com opzegt of opzegt, om https://advancedsofttissuerelease.com te helpen bij het analyseren en verbeteren van de Service, wordt u mogelijk gevraagd een reden op te geven voor uw ontslag/opzegging. https://advancedsofttissuerelease.com kan uw lidmaatschap en/of abonnement om welke reden dan ook beëindigen door u een kennisgeving te sturen naar het e-mailadres dat u opgeeft in uw aanvraag voor lidmaatschap, of een ander e-mailadres dat u later opgeeft aan https:// advancedsofttissuerelease.com. Als https://advancedsofttissuerelease.com uw lidmaatschap van de Service beëindigt omdat u deze Overeenkomst hebt geschonden, heeft u geen recht op restitutie van ongebruikte abonnementskosten. Alle beslissingen met betrekking tot de beëindiging van accounts worden naar eigen goeddunken genomen door https://advancedsofttissuerelease.com.https://advancedsofttissuerelease.com. https://advancedsofttissuerelease.com is niet verplicht, en kan verboden zijn, om een reden voor de beëindiging van uw account bekend te maken. Zelfs nadat uw lidmaatschap of abonnement is beëindigd, blijft deze Overeenkomst van kracht. Alle voorwaarden die naar hun aard de beëindiging van deze Overeenkomst kunnen overleven, worden geacht ook na een dergelijke beëindiging van kracht te blijven. 

7. Wijzigingen aan de Dienst. https://advancedsofttissuerelease.com behoudt zich het recht voor om op elk moment de Service (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of tijdelijk of permanent te beëindigen. U stemt ermee in dat https://advancedsofttissuerelease.com niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Service. 

8. Blokkeren van IP-adressen. Om de integriteit van de Services te beschermen, behoudt https://advancedsofttissuerelease.com zich het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken leden van bepaalde IP-adressen de toegang tot de websites te blokkeren. 

9. Inhoud.
a. Eigendomsrechten. https://advancedsofttissuerelease.com behoudt alle eigendomsrechten op de Websites en de Dienst. De websites bevatten het auteursrechtelijk beschermde materiaal, handelsmerken en andere eigendomsinformatie van https://advancedsofttissuerelease.com en zijn licentiegevers. Behalve waar we u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gegeven, mag u dergelijke eigendomsinformatie niet kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren, uitvoeren, weergeven of verkopen. Alle inhoud op https://advancedsofttissuerelease.com is eigendom van. Tenzij anders aangegeven in deze Overeenkomst, is alle Inhoud auteursrechtelijk beschermd materiaal van https://advancedsofttissuerelease.com en alleen voor gebruik door leden van https://advancedsofttissuerelease.com. Distributie van inhoud aan anderen is ten strengste verboden. U stemt ermee in dat https://advancedsofttissuerelease.com onherstelbaar wordt geschaad door een schending of dreigende schending van deze sectie en dat daarom https://advancedsofttissuerelease.com het recht heeft op een bevel dat u verbiedt enige schending of dreigende schending van deze sectie, zonder een borgsom te plaatsen, naast enig ander recht of rechtsmiddel dat het kan hebben. 

We kunnen links naar websites van derden verstrekken en een deel van de inhoud die op https://advancedsofttissuerelease.com verschijnt, kan door derden worden geleverd. https://advancedsofttissuerelease.com is niet verantwoordelijk voor deze websites van derden, noch voor hun inhoud, die onderhevig is aan en wordt beheerst door de Servicevoorwaarden en/of het privacybeleid, indien van toepassing, van de toepasselijke externe inhoudaanbieders. 

b. Eigendom van uw inhoud; Licenties.
U stemt ermee in dat alle inhoud die u uploadt naar de Websites en/of de Dienst (“Uw Inhoud”) eigendom wordt van https://advancedsofttissuerelease.com. Dit heeft geen invloed op de secties ___ (Auteursrechtbeleid), _____ (Beperking van aansprakelijkheid) en _____ (Schadeloosstelling door u) van deze Overeenkomst. 

Met betrekking tot uw inhoud verleent https://advancedsofttissuerelease.com u echter een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie(s) om dergelijke inhoud te gebruiken, distribueren, reproduceren en openbaar weer te geven, behalve met betrekking tot commerciële of account voor gebruik met winstoogmerk. 

Alle andere inhoud dan uw inhoud is eigendom van de betreffende uploader en is of kan onderhevig zijn aan auteursrechten, handelsmerkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten. Dergelijke inhoud mag niet worden gedownload, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, opnieuw geüpload, opnieuw gepubliceerd, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven, beschikbaar gesteld of anderszins aan het publiek gecommuniceerd of geëxploiteerd voor welke doeleinden dan ook, behalve via de functies van de websites van tijd tot tijd en binnen de parameters die door de Uploader zijn ingesteld op de Dienst of met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Uploader. Wanneer u de Inhoud van een andere gebruiker opnieuw post, of de Inhoud van een andere gebruiker in een set opneemt, verkrijgt u geen enkele eigendomsrechten op die Inhoud. Behoudens de rechten die uitdrukkelijk in deze sectie worden verleend, zijn alle rechten op Inhoud voorbehouden aan de relevante Uploader. 

10. Beperkingen op het gebruik van materialen. U erkent dat https://advancedsofttissuerelease.com afbeeldingen, tekst en andere inhoud (gezamenlijk "Intellectueel eigendom") bevat die wordt beschermd door auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen en/of andere eigendomsrechten, en dat deze rechten zijn geldig en beschermd in alle vormen, media en technologieën die nu of later ontwikkeld worden. Alle Intellectuele Eigendom is auteursrechtelijk beschermd onder de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten (en, indien van toepassing, vergelijkbare buitenlandse wetten), en https://advancedsofttissuerelease.com bezit een auteursrecht op de selectie, coördinatie, rangschikking en verbetering van dergelijke Intellectuele Eigendom. Alle handelsmerken die op deze Websites voorkomen, zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. U mag de Intellectuele Eigendom niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren, uitvoeren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken maken van, of op enigerlei wijze exploiteren. Wanneer Intellectueel Eigendom naar uw computer wordt gedownload, verkrijgt u geen eigendomsbelang in dergelijk Intellectueel Eigendom. Wijziging van de Intellectuele Eigendom of gebruik van de Intellectuele Eigendom voor enig ander doel, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van Intellectuele Eigendom in gedrukte vorm of op een andere website of netwerkcomputeromgeving is strikt verboden, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebt gekregen . 

11. Auteursrechtbeleid. https://advancedsofttissuerelease.com verbiedt het indienen of plaatsen van informatie die inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten (inclusief rechten op privacy en publiciteit) van een persoon of entiteit. 

In overeenstemming met Titel 17, United States Code, Sectie 512(c)(2) of voor enige andere claim van inbreuk op het auteursrecht, stemt u er hierbij mee in dat kennisgevingen van beweerde inbreuk op het auteursrecht per aangetekende post worden verzonden naar: 

ASTR Instituut

614 E HWY 50 #169, Clermont, FL 34711

Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrecht (of een dergelijk recht waarvoor u verantwoordelijk bent voor de handhaving) wordt geschonden door enige inhoud op de site, schrijf dan naar https://advancedsofttissuerelease.com op het hierboven vermelde adres, met een schriftelijke verklaring dat bevat: 

a. identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk en/of intellectueel eigendomsrecht waarvan beweerd wordt dat er inbreuk is gemaakt; 

b. identificatie van het vermeend inbreukmakende materiaal op de site dat moet worden verwijderd; c. uw naam, adres en telefoonnummer overdag en een e-mailadres indien beschikbaar; 

d. een verklaring dat u te goeder trouw meent dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk en/of de uitoefening van het intellectuele eigendomsrecht niet is toegestaan door de eigenaar, diens vertegenwoordiger of de wet; 

e. een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de ondertekenaar bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het recht dat zou zijn geschonden; en 

f. de handtekening van de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht of iemand die namens de eigenaar gemachtigd is om inbreuk op het recht te stellen. 

https://advancedsofttissuerelease.com zal elke kennisgeving van vermeende inbreuk die het ontvangt, verwerken en passende maatregelen nemen zoals vereist door de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 17 USC 512(c)(3) of andere toepasselijke auteursrechtwetten. De Amerikaanse wet voorziet in aanzienlijke straffen voor het ten onrechte indienen van een dergelijke verklaring. Onder passende omstandigheden wordt het personen die herhaaldelijk inbreukmakend of onwettig materiaal indienen, verboden om verdere inzendingen te plaatsen. 

12. Aansprakelijkheid voor inhoud. U erkent en stemt ermee in dat https://advancedsofttissuerelease.com (i) Inhoud en andere informatie opslaat op aanwijzing, verzoek en met toestemming van zijn gebruikers, (ii) slechts fungeert als een passief kanaal en/of host voor het uploaden , opslag en distributie van dergelijke inhoud, en (iii) geen actieve rol speelt en geen assistentie verleent bij de presentatie of het gebruik van de inhoud. U bent als enige verantwoordelijk voor al uw inhoud die u uploadt, plaatst of distribueert naar, op of via de websites, en voor zover wettelijk toegestaan, sluit https://advancedsofttissuerelease.com alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot alle inhoud (inclusief uw inhoud ) en de activiteiten van zijn gebruikers met betrekking daartoe. 

U erkent en stemt ermee in dat https://advancedsofttissuerelease.com de inhoud die door zijn gebruikers is gemaakt of geüpload, niet kan en zal beoordelen, en noch https://advancedsofttissuerelease.com noch zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, agenten, directeuren, functionarissen en aandeelhouders hebben enige verplichting, en nemen geen enkele plicht op zich, om de websites te controleren op inhoud die ongepast is, die rechten van derden schendt of zou kunnen schenden, of die op een andere manier is geüpload in strijd met deze servicevoorwaarden of toepasselijk recht. 

https://advancedsofttissuerelease.com en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, agenten, directeuren, functionarissen en aandeelhouders sluiten hierbij, voor zover toegestaan door de wet, alle aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit enige inhoud die is geüpload naar de Websites van gebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele claims wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, rechten op privacy of publiciteitsrechten, claims met betrekking tot publicatie van lasterlijk, pornografisch, obsceen of aanstootgevend materiaal, of claims met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van alle informatie die door gebruikers van de Websites wordt verstrekt. Door de Websites te gebruiken, doet u onherroepelijk afstand van het recht om enige claim met betrekking tot het voorgaande te doen gelden tegen https://advancedsofttissuerelease.com of een van haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, agenten, directeuren, functionarissen of aandeelhouders . 

13. Herhaal overtreders. https://advancedsofttissuerelease.com zal uw toegang tot de Websites opschorten of beëindigen als https://advancedsofttissuerelease.com naar eigen goeddunken bepaalt dat u herhaaldelijk deze Servicevoorwaarden hebt geschonden. 

Als we een geldige melding van een derde partij ontvangen in overeenstemming met onze rapportageprocessen of toepasselijke wetgeving dat een van uw inhoud inbreuk maakt op het auteursrecht of andere rechten van een dergelijke derde partij, of als we van mening zijn dat uw gedrag ongepast is en in strijd is met onze Servicevoorwaarden , sturen wij u hiervoor een schriftelijke waarschuwing. Elke gebruiker die meer dan twee van deze waarschuwingen ontvangt, kan de toegang tot de Websites onmiddellijk beëindigen. 

We zullen uw account ook zonder waarschuwing opschorten of beëindigen indien daartoe door een rechtbank wordt bevolen en/of in andere toepasselijke omstandigheden, zoals naar eigen goeddunken bepaald door https://advancedsofttissuerelease.com. 

Houd er rekening mee dat we geen restituties aanbieden aan leden van wie de accounts zijn beëindigd als gevolg van herhaalde schending van deze servicevoorwaarden. 

14. Beperking van de aansprakelijkheid. In geen geval zal https://advancedsofttissuerelease.com aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, hetzij directe, indirecte, algemene, speciale, compenserende, gevolgschade en/of incidentele schade, die voortvloeit uit of verband houdt met de Websites of Service, of het gebruik daarvan . Niets op deze Websites of in enige schriftelijke of mondelinge communicatie van https://advancedsofttissuerelease.com of haar werknemers of agenten mag worden geïnterpreteerd als een belofte, overeenkomst of garantie, die allemaal hierbij uitdrukkelijk worden afgewezen, in tegenstelling tot de verklaringen en disclaimers in deze paragraaf. 

De inhoud en functionaliteit op de Websites en de diensten die worden geleverd door medewerkers van de Websites worden aangeboden "zoals ze zijn" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. https://advancedsofttissuerelease.com geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de eigendom, nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de inhoud van de Websites of dat de functionaliteit van de Websites ononderbroken of foutloos of vrij van virussen of partij aanval. U erkent hierbij dat uw gebruik van de Websites en de Dienst op eigen risico is. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZIJN https://advancedsofttissuerelease.com, HAAR OFFICIERS, EIGENAARS, WERKNEMERS OF AGENTEN EN HUN RESPECTIEVE ERFGENAMEN, OPVOLGERS EN OPDRACHTGEVERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, INCLUSIEF DIRECTE, INCIDENTA SPECIALE, BEPAALDE OF ONRECHTSTREEKS HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITES OF DIENSTEN OF DE INFORMATIE DAARIN OPGENOMEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VIRUSSEN DIE VAN DE WEBSITES ZIJN VERKREGEN, ZELFS ALS https://advancedsofttissuenot.com HEEFT VAN MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID. 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT https://advancedsofttissuerelease.com IN GEEN GEVAL ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ZAL HEBBEN, VOORWAARDELIJK OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF VOORBEELDSCHADE OF SCHADE IN WELKE WIJZE IN WELKE WIJZE DAN OOK MET BETREKKING TOT DE OVEREENKOMST, WEBSITES OF DE DIENST, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTVERLIES; VERLOREN GEGEVENS; VERLIES VAN GOODWILL; AUTEURSRECHT, HANDELSMERK OF ANDERE INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM; ONDERBOUWING VAN HET WERK; UITVAL OF STORING VAN APPARATUUR; ILLEGALE, IMMORALE OF FRAUDULE ACTIVITEIT; PERSOONLIJK LETSEL; EIGENDOMS SCHADE; OF ANDERE 

SCHADE OF VERLIES, ZELFS ALS https://advancedsofttissuerelease.com OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID DAARVAN, EN ONGEACHT DE WETTELIJKE OF billijke THEORIE (CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, STATUUT, VRIJWARING OF ANDERSZINS) WAAROP DEZE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD. 

In het geval dat een van de voorgaande beperkingen als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, voor zover wettelijk toegestaan, stemt u ermee in dat de volledige totale aansprakelijkheid van https://advancedsofttissuerelease.com en het enige rechtsmiddel dat in elk geval voor elk lid beschikbaar is manier die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst, Websites of de Service, is beperkt tot een geldelijke schadevergoeding die in totaal niet hoger mag zijn dan $500.00 of de som van enig bedrag dat door het Lid of de gebruiker is betaald aan https:// advancedsofttissuerelease.com gedurende de zes maanden voorafgaand aan kennisgeving aan https://advancedsofttissuerelease.com van het geschil waarvoor de oplossing wordt gezocht. 

15. Vrijwaring door u. U stemt ermee in https://advancedsofttissuerelease.com, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten en andere partners en werknemers te vrijwaren en te vrijwaren van enig verlies, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of gerelateerd aan: 

a. uw gebruik van de Service en/of Websites in strijd met deze Overeenkomst en/of voortkomend uit een schending van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot uw verklaringen en garanties zoals hierboven uiteengezet; 

b. enige claim van derden wegens inbreuk op auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten of inbreuk op de privacy die voortvloeit uit het hosten van Uw Inhoud op de Websites, en/of uw beschikbaarstelling daarvan aan andere gebruikers van de Websites, en/of het daadwerkelijke gebruik van Uw Inhoud door andere gebruikers van de Websites of gerelateerde diensten in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden en de door u ingestelde parameters met betrekking tot de distributie en het delen van Uw Inhoud; 

c. elke activiteit met betrekking tot uw account, door u of door een andere persoon die toegang heeft tot uw account met of zonder uw toestemming, tenzij dergelijke activiteit werd veroorzaakt door de handeling van https://advancedsofttissuerelease.com. 

16. advocaat kosten. In het geval dat https://advancedsofttissuerelease.com geheel of gedeeltelijk succesvol is in een actie of procedure met betrekking tot of voortvloeiend uit deze Overeenkomst, bent u verantwoordelijk voor de advocatenhonoraria en kosten van https://advancedsofttissuerelease.com. 

17. Toestemming van ouders of voogd. Sommige inhoud op de websites is mogelijk niet geschikt voor kinderen. KINDEREN ONDER DE LEEFTIJD VAN 17 IS TOEGESTAAN DE WEBSITES TE GEBRUIKEN TENZIJ EEN TOEZICHTENDE OUDER OF Voogd AANWEZIG IS. 

18. Privacybeleid. Het gebruik van de Websites en/of de Dienst valt ook onder ons Privacybeleid, te vinden op https://advancedsofttissuerelease.com/disclaimer-privacy-policy/

19. Jurisdictie en rechtskeuze; Geschillenbeslechting. Als er een geschil is dat voortvloeit uit de Websites en/of de Dienst, stemt u er door het gebruik van de Websites en/of Dienst uitdrukkelijk mee in dat een dergelijk geschil wordt beheerst door de wetten van de staat Idaho, ongeacht het conflict van wettelijke bepalingen, en u stemt uitdrukkelijk in met en stemt in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de staats- en federale rechtbanken van de staat Idaho, voor de beslechting van een dergelijk geschil. Aanvaarding van de voorwaarden van deze overeenkomst houdt in dat u ermee instemt om voor dergelijke rechtbanken te worden gedaagd en om betekening van een proces buiten de staat Idaho te accepteren met dezelfde kracht en hetzelfde effect alsof een dergelijke betekening binnen de staat Idaho zou zijn gedaan. U stemt er hierbij mee in om betekening of kennisgeving te accepteren voor elke actie hieronder door een aangetekende ontvangstbevestiging per aangetekende post, welke service dezelfde kracht en effect zal hebben alsof de betekening zou zijn uitgevoerd door persoonlijke service in de toepasselijke jurisdictie. Als een deel van deze voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt dat deel als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. 

20. Arbitragebepaling/geen groepsvordering. Behalve waar dit bij wet verboden is, stemt u er als voorwaarde voor het gebruik van de Websites en/of Service mee in dat alle geschillen, claims en rechtsvorderingen (gezamenlijk "Claim") die voortvloeien uit of verband houden met de Websites en/of Service , zullen individueel worden beslecht, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van groepsvordering, uitsluitend door bindende arbitrage volgens de regels van de American Arbitration Association voor volledige en definitieve regeling van een dergelijke claim, en een oordeel over de uitspraak in de arbitrage kan worden ingevoerd in elke rechtbank die daarvoor bevoegd is. Dergelijke arbitrage wordt gehouden in overeenstemming met de Rules for Expedited Procedures onder de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association of een andere wederzijds aanvaardbare organisatie, voor een enkele arbiter (met kennis en expertise van het auteursrecht als de claim geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op auteursrechten). inbreuk), geselecteerd met instemming van beide partijen of door een onafhankelijke bemiddelaar (met kennis en expertise van het auteursrecht als de claim geheel of gedeeltelijk voor inbreuk op het auteursrecht is) als de partijen het niet eens kunnen worden. Partijen zullen de arbitrage- en/of mediatorkosten verdelen. Een uitspraak van de arbiter(s) kan worden ingediend en bevestigd door de rechtbanken van de staat Idaho, County of ADA. De partijen komen overeen dat elke actie na de arbitrage die tot doel heeft een arbitrale uitspraak af te dwingen of een actie waarbij een billijke of voorlopige voorziening wordt beoogd, uitsluitend wordt voorgelegd aan de rechtbanken van de staat Idaho, County of ADA. 

U stemt ermee in afstand te doen van uw rechten om deel te nemen aan een class action of representatieve actie met betrekking tot een claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met de Site, de Service of het ASTR Institute. U hebt het recht om claims van of tegen andere partijen samen te voegen of te consolideren, of anderszins deel te nemen aan een claim als groepsvertegenwoordiger, groepslid of in een persoonlijke hoedanigheid van procureur-generaal.

We zullen proberen geschillen op te lossen, maar als zich een kwestie voordoet die niet snel tussen u en ons kan worden opgelost, stemt u ermee in dat elke claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met de Service zal worden beslecht door arbitrage die wordt beheerd door de American Arbitration Association ( "AAA") in overeenstemming met de arbitrageregels voor consumenten, en het oordeel over de uitspraak van de arbiter(s) kan worden ingediend bij elke rechtbank die daar jurisdictie heeft.

De arbiter(s) zullen bevoegd zijn om alle voorzieningen te verlenen die volgens de wet of in billijkheid beschikbaar zouden zijn in een rechtbank, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dwangmaatregelen. Bovendien zullen de arbiter(s) de exclusieve bevoegdheid hebben om elk geschil met betrekking tot arbitrabiliteit en/of afdwingbaarheid van deze Class Action Waiver, Dispute Resolution, & Arbitration bepaling op te lossen, met inbegrip van elke betwisting van gewetenloosheid of elke andere uitdaging die de arbitragebepaling of de overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig is. Elke uitspraak van de arbiter(s) is definitief en bindend voor elk van de partijen.

U stemt ermee in dat de arbitrage wordt gehouden in Boise, Idaho, tenzij de AAA of de arbiter bepaalt dat de plaats in Boise onredelijk belastend is, in welk geval de AAA of de arbiter een plaats zal kiezen die niet onredelijk belastend is voor zowel u als ons. U stemt ermee in dat, als de AAA niet beschikbaar is of weigert de arbitrage te beheren, en de partijen het niet eens worden over een plaatsvervanger, een plaatsvervangende bewindvoerder of arbiter wordt aangesteld door de rechtbank. De arbiter kan een vroegtijdige of beknopte uitspraak doen over sommige of alle kwesties, nadat de partijen een redelijke gelegenheid hebben gehad om opmerkingen over deze kwesties in te dienen. U stemt ermee in dat arbitrage geen claims op collectieve, massale, representatieve of particuliere procureur-generaal zal toestaan. U stemt er verder mee in dat er geen claims van andere partijen mogen worden samengevoegd met uw of onze claims in de arbitrage zonder zowel uw als onze toestemming. U ZIET AF VAN UW RECHTEN OM UW ZAAK DOOR EEN JURY TE LATEN BESLISSEN EN OM DEEL TE NEMEN AAN EEN KLASSE, MASSA, VERTEGENWOORDIGER, PRIVÉ ADVOCATEN-ALGEMENE OF GECONSOLIDEERDE ACTIE TEGEN ONS.

 Indien enig deel van deze arbitrageclausule later wettelijk ongeldig wordt geacht, zal het worden verbroken en blijven de overige delen van deze sectie van kracht, met de uitzondering dat als de voorgaande paragraaf als ongeldig wordt beschouwd, deze gehele sectie wordt als ongeldig beschouwd en de arbitrageclausule is nietig.

Naar keuze van het ASTR Institute is deze bepaling niet van toepassing op claims van octrooi-, handelsmerk- of auteursrechtinbreuk of verduistering van handelsgeheimen (gezamenlijk "IP-claims"). Met betrekking tot alle IE-claims die niet onderworpen zijn aan arbitrage onder de bovenstaande bepaling, stemt u hierbij in met niet-exclusieve jurisdictie en locatie in een federale of staatsrechtbank in de staat Idaho, VS, met betrekking tot een rechtszaak, claim, of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met de Service of deze Overeenkomst, en u mag geen dergelijke rechtszaak, claim of rechtsvordering instellen, behalve bij een rechtbank in de staat Idaho, VS.

21. Geen derde begunstigden. U stemt ermee in dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst, er geen derde begunstigden zijn van deze Overeenkomst. 

22. Beschikbaarheid buiten de VS Als u https://advancedsofttissuerelease.com van buiten de Verenigde Staten bezoekt, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied. Als u de Websites van buiten de Verenigde Staten bezoekt, erkent u dat alle persoonlijke informatie die u verstrekt, zal worden verwerkt in de Verenigde Staten en andere geografische gebieden die door ons naar eigen goeddunken zijn geselecteerd, en u stemt hierbij in met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke informatie op een manier die in overeenstemming is met deze Overeenkomst en het Privacybeleid. 

23. Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen u en https://advancedsofttissuerelease.com met betrekking tot het gebruik van de Websites en/of de Dienst. 

24. Scheidbaarheid; Vrijstelling. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, die volledig van kracht blijven. Geen enkele verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze Overeenkomst wordt beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde. Bovendien zal het verzuim van https://advancedsofttissuerelease.com om enige voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen, niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of anderszins van invloed zijn op het vermogen van https://advancedsofttissuerelease.com om een dergelijke voorwaarde op enig moment in de toekomst af te dwingen. 

25. Koppen. De sectiekoppen in deze Overeenkomst zijn alleen voor referentiedoeleinden en hebben op geen enkele manier invloed op de betekenis of interpretatie van deze Overeenkomst.
Voor vragen over deze overeenkomst kunt u contact met ons opnemen. 

IK HEB DEZE OVEREENKOMST GELEZEN EN GAAT AKKOORD MET ALLE BOVENSTAANDE BEPALINGEN. 

Door akkoord te gaan met deze diensten en deze te accepteren, erkent u dat u deze Overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee instemt:

Geschiktheidsvereisten en erkenningen

Jouw verantwoordelijkheden

Aanvaarding van diensten/geïnformeerde toestemming voor medische diensten via telegezondheid

Diensten

Toestemming laboratoriumtests:

Hierbij machtig ik (i) ASTR Institute (met zijn dochterondernemingen en veilig), "ASTR" (ii)Lab Testing API Inc. (met zijn dochterondernemingen en personeel, "Lab Testing API") en (iii) PWN Remote Care Services, ( met zijn gelieerde ondernemingen en administratieve dienstverlener, "PWN"), inclusief zijn artsen, hun personeel, agenten en aangewezen personen, waaronder PWNHealth, LLC, als agent en administratieve dienstverlener en de laboratoria die diensten verlenen die door mij zijn aangevraagd of door mij zijn goedgekeurd ("PWN partijen”) om gezondheidsinformatie over mij te gebruiken en openbaar te maken op de manier en voor de hieronder vermelde doeleinden.

Deze machtiging is van toepassing op het gebruik en de openbaarmaking van de volgende informatie over mij: alle informatie in door mij ingediende of met mijn toestemming over mij ingediende verzoeken en de laboratoriumtestwaarden/resultaten/informatie die het resultaat zijn van de aanvraag(en) dus ingediend.

Om twijfel te voorkomen, geef ik specifiek toestemming voor de overdracht en vrijgave van deze informatie aan, tussen en onder mijzelf en de volgende personen, organisaties en hun vertegenwoordigers:

1. ASTR en zijn dochterondernemingen, hun personeel en agenten;

2. Lab Testing API en zijn gelieerde ondernemingen, hun personeel en agenten;

3. PWN en haar gelieerde ondernemingen, artsen en hun personeel en agenten (inclusief PWNHealth, LLC);

4. De aangewezen PWN-arts en zijn medewerkers, agenten en aangestelden;

5. Het toepasselijke laboratorium en zijn personeel en agenten; en

6. Bepaalde providers voor de doeleinden hierin, en zoals vereist of toegestaan door de wet.

De informatie die het onderwerp is van deze toestemming zal worden gebruikt of bekendgemaakt voor de volgende doeleinden:

(a) om de door mij gevraagde of met mijn toestemming uitgevoerde diensten te faciliteren en uit te voeren (inclusief het ontvangen, beoordelen en goedkeuren van een laboratoriumverzoek; beoordelen, verwerken en leveren van de laboratoriumtestwaarde(n)/resultaat(en));

(b) voor behandelingen, gezondheidszorgoperaties en betalingsdiensten;

(c) om mij informatie en materiaal te verstrekken over behandelingsalternatieven, gezondheidsgerelateerde aanbiedingen en diensten, en producten die mij kunnen helpen met gezondheid, welzijn en algemene zorg of die voor mij interessant kunnen zijn; en

(d) om statistische onderzoeksstudies uit te voeren, en zoals vereist of toegestaan onder staats- en federale wetten. In ruil daarvoor kan dus een vergoeding worden ontvangen. Ik kan ervoor kiezen om mijn persoonlijke gegevens niet openbaar te maken voor sommige doeleinden hierboven met voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan ASTR, PWN of Lab Testing API, zoals van toepassing, zoals hieronder uiteengezet. Ik begrijp dat een dergelijke opt-out gevolgen kan hebben voor de diensten die ik vrijwillig heb gekozen.

Deze machtiging vormt het bewijs van mijn geïnformeerde beslissing om de vrijgave van de informatie aan de partijen waarnaar in deze machtiging wordt verwezen, toe te staan. Deze machtiging is onmiddellijk van kracht en vervalt tien jaar na de datum van deze machtiging.

Op mijn schriftelijk verzoek mag ik de informatie die ik heb toegestaan voor gebruik of openbaarmaking inspecteren of kopiëren, indien wettelijk toegestaan. PWN-partijen of Lab Testing API kunnen een betaling of andere vergoeding ontvangen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmakingen hierin.

Ik begrijp dat ik recht heb op een kopie van deze machtiging. Ik heb het recht om te weigeren akkoord te gaan met deze machtiging, in welk geval mijn weigering de aan mij geleverde diensten kan beïnvloeden. Wanneer mijn informatie wordt gebruikt of openbaar gemaakt in overeenstemming met deze machtiging, kan deze opnieuw openbaar worden gemaakt door de ontvanger en wordt deze mogelijk niet langer beschermd door bepaalde privacywetten. Ik heb het recht om deze machtiging op elk moment schriftelijk in te trekken, behalve dat de intrekking niet van toepassing is op informatie die al is bekendgemaakt door de partijen waarnaar in deze machtiging wordt verwezen en die op basis van deze machtiging hebben gehandeld.

Mijn schriftelijke herroeping moet worden ingediend bij, indien van toepassing, Lab Testing API op:

Lab Testing API LTD

Attn: Michelle Chilcott

2810 N Kerkstraat #30986

Wilmington, Delaware

19802-4447, VS

Door deze toestemming elektronisch te ondertekenen of te bevestigen, ga ik akkoord met de voorwaarden en verklaringen.

Door deze website te gebruiken, geef ik het bovengenoemde bedrijf toestemming en toestemming om mijn beschermde gezondheidszorginformatie te gebruiken en openbaar te maken voor de doeleinden van behandeling, betaling en gezondheidszorgactiviteiten zoals beschreven in de Privacyverklaring

Text 

Employees, partners, customers, and prospects obtain our phone number in person (eg business card), during a voice call, viewing advertisements (eg flyer, billboard, ad), or from our website (https://advancedsofttissuerelease.com/contact-us/) and message us first. We also message recipients after getting their express consent by asking them over the phone, by asking them via email, or via our website (https://advancedsofttissuerelease.com/contact-us/).