Magneet Disclaimer:

ASTR Institute is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig letsel, vernietiging of schade die de MagnaHeal kan veroorzaken als gevolg van het gebruik ervan. Alvorens de MagnaHeal te kopen, verklaart de koper dat hij de volgende waarschuwingen heeft gelezen en begrepen:

Contra-indicaties: MagnaHeal moet worden vermeden als u een van de volgende aandoeningen heeft:
  • Pacemaker
  • Zwangerschap
  • Alle elektronica in je lichaam
  • Hartinfarct

De koper verklaart dat hij/zij 100% verantwoordelijkheid neemt voor alle verwondingen en schade die de MagnaHeal zou kunnen veroorzaken. Dit omvat letsel aan zichzelf of anderen, schade aan eigendommen en schade aan de MagnaHeal. De koper moet akkoord gaan met deze voorwaarden voordat hij de MagnaHeal koopt.

ASTR Institute zal een schatting geven van de trekkracht voor de MagnaHeal, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor enige discrepantie of onnauwkeurigheid van de trekkracht van de magneten. Test de trekkracht voordat u deze gebruikt.

MagnaHeal is zeer krachtig. Het is essentieel dat er voorzichtig mee wordt omgegaan om schade aan de magneet en letsel aan zichzelf of anderen te voorkomen. Magneten die even groot of groter zijn dan een kubus van 2 inch, kunnen zeer ernstige schade aan de vingers veroorzaken als de vingers tussen de 2 magneten bekneld raken. Botten kunnen breken en vingertoppen kunnen verloren gaan. 

MagnaHeal is breekbaar. Als het valt of wordt geraakt, kan het breken of versplinteren. Draag handschoenen en een veiligheidsbril bij het vasthouden en gebruiken van de MagnaHeal, aangezien splinters en/of afstandhouders uit elkaar kunnen vallen en uit de MagnaHeal kunnen vliegen.

  • Als MagnaHeal wordt verwarmd tot boven 175 graden Fahrenheit of 80 graden Celsius, verliest het zijn magnetische eigenschappen.
  • MagnaHeal heeft een zeer krachtig magnetisch veld en kan het volgende beschadigen: computers, televisies, computermonitoren, gegevensdragers, telefoons, elektronische apparaten, creditcards, horloges, gehoorapparaten, pacemakers, enz.
  • Pacemakers zijn een contra-indicatie en kunnen beschadigd raken bij blootstelling aan de MagnaHeal. Patiënten met een pacemaker moeten minimaal 1 meter afstand van de MagnaHeal blijven. 
  • Kinderen mogen de MagnaHeal niet gebruiken of aanraken, omdat dit gevaarlijk kan zijn en verstikkingsgevaar kan opleveren. Kinderen kunnen stikken in de magneet en dit kan inwendig schade veroorzaken. MagnaHeal mag alleen uitwendig worden gebruikt. 
  • De MagnaHeal mag helemaal niet worden gewijzigd. Snijden, boren of zagen van de MagnaHeal is niet toegestaan. Deeltjes van de MagnaHeal uit het snijden kunnen een zeer gevaarlijke omgeving veroorzaken omdat de deeltjes licht ontvlambaar zijn. De magneet zal breken als er wordt gezaagd, gesneden of geboord. MagnaHeal mag nooit worden verbrand vanwege de giftige stof die hierdoor ontstaat.