Ring eller smsa

Sök
Stäng denna sökruta.
Sök

Användarvillkor 

Välkommen till https://advancedsofttissuerelease.com, som drivs av ASTR Institute, beläget i Idaho, USA. Genom att använda webbplatsen i USA, den relaterade mobilwebbplatsen och mobilapplikationen (tillsammans "Webbplatserna"), samtycker du till att vara bunden av dessa Användarvillkor (dessa "Användarvillkor" eller "Avtal"), oavsett om eller inte registrerar du dig som medlem på https://advancedsofttissuerelease.com ("Medlem"). Om du vill bli medlem och/eller använda tjänsten ("Tjänsten"), vänligen läs detta avtal. Om du invänder mot något i detta avtal eller https://advancedsofttissuerelease.com sekretesspolicy, använd inte tjänsten. 

Detta avtal kan ändras av https://advancedsofttissuerelease.com när som helst, träder i kraft när det publiceras på den relevanta webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatserna och tjänsten efter att https://advancedsofttissuerelease.com publicerat reviderade villkor i någon del av avtalet kommer att utgöra ditt uttryckliga och bindande godkännande av och samtycke till det reviderade avtalet. 

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT DÅ DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER, ÅTGÄRDER OCH SKYLDIGHETER, INKLUSIVE OLIKA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG, OCH EN DISPLØSNINGSKLAUSUL SOM GÄLLER TVISTER. 

Elektroniskt avtal. Detta avtal är ett elektroniskt kontrakt som anger de juridiskt bindande villkoren för din användning av webbplatserna och tjänsten. Detta avtal kan ändras av https://advancedsofttissuerelease.com från tid till annan, sådana ändringar ska träda i kraft när de publiceras av https://advancedsofttissuerelease.com på webbplatserna. Genom att gå in på och/eller använda webbplatserna eller bli medlem accepterar du detta avtal och godkänner villkoren och meddelanden som finns eller hänvisas till häri. 

1. Tillgång och retention. För att få åtkomst till och behålla detta elektroniska avtal måste du ha tillgång till Internet, antingen direkt eller via enheter som har åtkomst till webbaserat innehåll, och betala eventuella serviceavgifter förknippade med sådan åtkomst. Dessutom måste du använda all utrustning som behövs för att göra en sådan anslutning till World Wide Web, inklusive en dator och modem eller annan åtkomstenhet. Vänligen skriv ut en kopia av detta dokument för dina register. För att behålla en elektronisk kopia av detta avtal kan du spara det i valfritt ordbehandlingsprogram. 

2. Kommersiell användning av tjänsten. Om du använder tjänsten och/eller får åtkomst till webbplatserna på uppdrag av ett företag, en enhet eller en organisation (sammantaget en "prenumererande enhet"), representerar och garanterar du att: 

a. Du är en auktoriserad representant för den prenumererande enheten och att du har behörighet att binda den prenumererande enheten till dessa användarvillkor;
b. Du har läst och förstått dessa användarvillkor; och
c. Du godkänner dessa användarvillkor på uppdrag av den prenumererande enheten. 

Olaglig och/eller oauktoriserad användning av webbplatserna inkluderar, men är inte begränsade till, surfning eller nedladdning av olagligt innehåll, insamling av användarnamn och/eller e-postadresser till medlemmar på elektroniska eller andra sätt i syfte att skicka oönskad e-post, otillåten inramning av eller länkning till webbplatserna, dela eller avslöja ditt användarnamn eller lösenord till någon tredje part eller tillåta tredje part att komma åt ditt konto, försök att utge sig för en annan användare eller person, användning av webbplatserna på något bedrägligt eller vilseledande sätt, all automatiserad användning av systemet , såsom att skrapa webbplatserna, automatiserade skript, spindlar, robotar, sökrobotar, datautvinningsverktyg eller liknande, störa, störa eller skapa en otillbörlig börda på webbplatserna eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till webbplatserna, och använda webbplatserna på ett sätt som inte är förenligt med alla tillämpliga lagar och förordningar. Olaglig och/eller obehörig användning av webbplatserna kan undersökas, och lämpliga rättsliga åtgärder kan vidtas, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och föreläggande. Användningen av webbplatserna och tjänsten sker med tillstånd från https://advancedsofttissuerelease.com, vilket kan återkallas när som helst, av vilken anledning som helst, efter https://advancedsofttissuerelease.coms eget gottfinnande. 

3. Konto säkerhet. Du är ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för det användarnamn och lösenord som du anger under registreringsprocessen, och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt användarnamn och lösenord. Du samtycker till att (a) omedelbart meddela https://advancedsofttissuerelease.com om all obehörig användning av ditt användarnamn eller lösenord eller något annat säkerhetsbrott, och (b) se till att du avslutar ditt konto i slutet av varje session. https://advancedsofttissuerelease.com kommer inte att hållas ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår från din underlåtenhet att följa denna bestämmelse. Du bör vara särskilt försiktig när du kommer åt ditt konto från en offentlig eller delad dator så att andra inte kan se eller registrera ditt lösenord eller annan personlig information. Om du delar din dator med andra kan du överväga att inaktivera din automatiska inloggningsfunktion om du har den länkad till ditt https://advancedsofttissuerelease.com-konto. 

4. Din användning av webbplatserna
a. Du får inte bläddra eller ladda ner olagligt innehåll. 

b. Du får inte kopiera eller fånga, eller försöka kopiera eller fånga, något innehåll från Webbplatserna ("Innehållet") eller någon del av Webbplatserna, såvida inte uttryckligt tillstånd ges av https://advancedsofttissuerelease.com. 

c. Du får inte kopiera, återpublicera, anpassa, tillgängliggöra eller på annat sätt kommunicera till allmänheten, visa, framföra, överföra, dela, distribuera eller på annat sätt använda eller utnyttja något innehåll på eller från plattformen, förutom (i) där sådant innehåll skapas av du (sådant innehåll, "Ditt innehåll"), eller (ii) som tillåts enligt dessa användarvillkor, och inom de parametrar som ställts in av den person eller enhet som laddade upp innehållet ("uppladdaren") (till exempel enligt villkoren av Creative Commons-licenser valda av uppladdaren). 

d. Du får inte använda något innehåll (annat än ditt innehåll) på något sätt som är utformat för att skapa en separat innehållstjänst eller som replikerar någon del av webbplatsernas utbud. 

e. Du får inte använda skrapning eller liknande tekniker för att sammanställa, återanvända, återpublicera eller på annat sätt använda något innehåll. 

f. Du får inte använda bots, botnät, skript, appar, plugins, tillägg eller andra automatiserade sätt för att registrera konton, logga in, posta kommentarer eller på annat sätt agera å dina vägnar, särskilt när sådan aktivitet sker i en multipel eller repetitivt mode. Du får inte erbjuda eller främja tillgängligheten av sådana tekniker eller tjänster till andra användare av webbplatserna. 

g. Du får inte ändra eller ta bort, eller försöka ändra eller ta bort, något varumärke, upphovsrätt eller andra äganderättsliga eller juridiska meddelanden som finns i, eller förekommer på, webbplatserna eller något innehåll som visas på webbplatserna (annat än ditt innehåll). 

h. Du får inte, och får inte tillåta någon tredje part att, kopiera eller anpassa objektkoden för webbplatserna, eller reverse engineering, reverse assembly, dekompilera, modifiera eller försöka upptäcka någon källkod eller objektkod för någon del av webbplatserna, eller kringgå eller försöka kringgå eller kopiera någon kopieringsskyddsmekanism eller få tillgång till rättighetshanteringsinformation som hänför sig till annat innehåll än ditt innehåll. 

i. Du får inte använda webbplatserna för att ladda upp, publicera, lagra, överföra, visa, kopiera, distribuera, marknadsföra, göra tillgängliga eller på annat sätt kommunicera till allmänheten: 

● allt innehåll som är kränkande, kränkande, förtalande, ärekränkande, obscent, rasistiskt, sexuellt explicit, etniskt eller kulturellt kränkande, oanständigt, som främjar våld, terrorism eller olagliga handlingar, uppmuntrar till hat på grund av ras, kön, religion eller sexuell läggning , eller på annat sätt är stötande enligt https://advancedsofttissuerelease.coms enda och rimliga gottfinnande; 

● all information, innehåll eller annat material som kränker, plagierar, förskingrar eller gör intrång i tredje parts rättigheter inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, varumärkesrättigheter, rättigheter till integritet eller publicitet, konfidentiell information eller andra rättigheter; eller
● något innehåll som bryter mot, bryter mot eller strider mot någon lag, regel, förordning, domstolsbeslut eller på annat sätt är olagligt eller olagligt enligt https://advancedsofttissuerelease.coms enda och rimliga åsikt; 

● något material av något slag som innehåller virus, trojansk häst, spionprogram, adware, skadlig programvara, bot, tidsinställd bomb, mask eller annan skadlig eller skadlig komponent, som kommer eller kan överbelasta, försämra eller störa webbplatser eller servrar eller nätverk som bildas del av, eller ansluten till, webbplatserna, eller som begränsar eller kan hindra någon annan användares användning och åtnjutande av webbplatserna; eller 

● all oönskad eller obehörig reklam, reklammeddelanden, spam eller någon annan form av uppmaning. 

j. Du får inte begå eller engagera dig i, eller uppmuntra, framkalla, uppmana eller främja, något beteende som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot någon lag eller förordning. 

k. Du får inte hyra, sälja eller leasa åtkomst till webbplatserna eller något innehåll på webbplatserna, även om detta inte kommer att hindra dig från att inkludera länkar från ditt innehåll till någon legitim nedladdningsbutik online där något av ditt innehåll kan köpas. 

l. Du får inte medvetet utge dig för att vara någon person eller enhet eller på annat sätt förvränga din anknytning till en person eller enhet, till exempel genom att registrera ett konto i en annan persons eller företags namn, eller skicka meddelanden eller göra kommentarer med en annan persons namn. 

m. Du får inte förfölja, utnyttja, hota, missbruka eller på annat sätt trakassera en annan användare, eller någon https://advancedsofttissuerelease.comanställd. Om vi känner att ditt beteende mot någon av våra anställda vid något tillfälle är hotfullt eller stötande, förbehåller vi oss rätten att omedelbart avsluta ditt medlemskap och du kommer inte att ha rätt till någon återbetalning av oanvända prenumerationsavgifter. 

n. Du får inte sälja eller överföra, eller erbjuda att sälja eller överföra, något https://advancedsofttissuerelease.com-konto till någon tredje part utan föregående skriftligt godkännande från https://advancedsofttissuerelease.com. 

o. Du får inte samla in eller försöka samla in personuppgifter, eller någon annan typ av information om andra användare, inklusive utan begränsning, genom spindling eller någon form av skrapning. 

sid. Du får inte bryta mot, kringgå eller försöka bryta mot eller kringgå några datasäkerhetsåtgärder som används av https://advancedsofttissuerelease.com eller någon uppladdare; tillgång till eller försök att komma åt data eller material som inte är avsedda för din användning; logga in på eller försök att logga in på en server eller ett konto som du inte har behörighet att komma åt; försök att skanna eller testa sårbarheten hos [https://advancedsofttissuerelease.coms servrar, system eller nätverk eller försök att bryta mot https://advancedsofttissuerelease.coms datasäkerhets- eller autentiseringsprocedurer; försök att störa webbplatserna eller tjänsterna på något sätt inklusive, utan begränsning, hacka https://advancedsofttissuerelease.coms servrar eller system, skicka in ett virus, överbelastning, e-postbombning eller kraschar. Utan begränsning till några andra rättigheter eller gottgörelser för https://advancedsofttissuerelease.com under dessa användarvillkor, förbehåller sig https://advancedsofttissuerelease.com rätten att undersöka alla situationer som verkar involvera något av ovanstående och kan rapportera sådana ärenden till och samarbeta med lämpliga brottsbekämpande myndigheter för att åtala användare som har deltagit i sådana överträdelser. 

Du samtycker till att följa ovanstående villkor, och erkänner och samtycker till att https://advancedsofttissuerelease.com har rätt att, efter eget gottfinnande, avsluta ditt konto eller vidta andra åtgärder som vi anser lämpliga om du bryter mot något av ovanstående villkor eller någon av de andra villkoren i dessa användarvillkor. Detta kan innefatta att vidta domstolsåtgärder och/eller rapportera kränkande användare till relevanta myndigheter. 

5. Utfästelser och garantier. Du representerar och garanterar härmed https://advancedsofttissuerelease.com enligt följande: 

a. Ditt innehåll, och varje del därav, är ett originalverk av dig, eller så har du erhållit alla rättigheter, licenser, samtycken och tillstånd som krävs för att använda, och (om och 

i tillämpliga fall) för att tillåta https://advancedsofttissuerelease.com att använda, Ditt innehåll i enlighet med dessa användarvillkor, inklusive, utan begränsning, rätten att ladda upp, reproducera, lagra, överföra, distribuera, dela, offentligt visa, offentligt utföra, tillgängliggöra och på annat sätt kommunicera till allmänheten Ditt innehåll, och varje del därav, på, genom eller via webbplatserna, alla tjänster och tredje parts tjänster. 

b. Ditt innehåll och tillgängligheten därav på plattformen gör inte intrång eller kränker inte någon tredje parts rättigheter, inklusive, utan begränsning, några immateriella rättigheter, artisters rättigheter, rättigheter till integritet eller publicitet eller rättigheter till konfidentiell information. 

c. Du har erhållit alla nödvändiga samtycken, tillstånd och/eller frigivningar från alla personer som förekommer i ditt innehåll för att inkludera deras namn, röst, prestanda eller likhet i ditt innehåll och för att publicera detsamma på webbplatserna och via någon tredje festtjänster. 

d. Ditt innehåll, inklusive eventuella kommentarer som du kan posta på webbplatserna, är inte och kommer inte att vara olagligt, stötande, kränkande, ärekränkande, obscent, rasistiskt, sexuellt explicit, etniskt eller kulturellt stötande, oanständigt, kommer inte att främja våld, terrorism , eller olagliga handlingar, eller hetsar till hat på grund av ras, kön, religion eller sexuell läggning. 

e. Ditt innehåll ger inte och kommer inte att skapa något ansvar från https://advancedsofttissuerelease.com, dess dotterbolag, dotterbolag, efterträdare och överlåtare, och deras respektive anställda, agenter, direktörer, tjänstemän och/eller aktieägare. 

https://advancedsofttissuerelease.com förbehåller sig rätten att ta bort ditt innehåll, stänga av eller avsluta din åtkomst till plattformen och/eller vidta alla rättsliga åtgärder om vi anser att något av ditt innehåll bryter mot någon av de föregående utfästelserna eller garantierna, eller på annat sätt gör intrång annan persons rättigheter eller bryter mot någon lag, regel eller förordning. 

6. Termin. Detta avtal förblir i full kraft och verkan medan du använder webbplatserna och/eller tjänsten. Du kan avsluta ditt medlemskap och/eller prenumeration när som helst genom att kontakta oss på 888-210-2787. Om du säger upp dig eller säger upp ditt medlemskap och/eller prenumeration på https://advancedsofttissuerelease.com, för att hjälpa https://advancedsofttissuerelease.com att analysera och förbättra Tjänsten, kan du bli ombedd att ange en anledning till din uppsägning/uppsägning. https://advancedsofttissuerelease.com kan säga upp ditt medlemskap och/eller prenumeration av vilken anledning som helst genom att skicka meddelande till dig på den e-postadress du anger i din ansökan om medlemskap, eller sådan annan e-postadress som du senare kan ange till https:// advancedsofttissuerelease.com. Om https://advancedsofttissuerelease.com säger upp ditt medlemskap i tjänsten på grund av att du har brutit mot detta avtal kommer du inte att ha rätt till någon återbetalning av oanvända prenumerationsavgifter. Alla beslut angående uppsägning av konton ska fattas efter eget gottfinnande av https://advancedsofttissuerelease.com. https://advancedsofttissuerelease.com är inte skyldig att meddela dig innan du avslutar ditt medlemskap och/eller prenumeration. https://advancedsofttissuerelease.com krävs inte, och kan vara förbjudet, från att avslöja en anledning till att ditt konto avslutas. Även efter att ditt medlemskap eller prenumeration har avslutats kommer detta avtal att fortsätta att gälla. Alla villkor som till sin natur kan överleva uppsägning av detta avtal ska anses överleva sådan uppsägning. 

7. Ändringar av tjänsten. https://advancedsofttissuerelease.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, tjänsten (eller någon del därav) med eller utan föregående meddelande. Du samtycker till att https://advancedsofttissuerelease.com inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller avbrytande av tjänsten. 

8. Blockering av IP-adresser. För att skydda tjänsternas integritet förbehåller sig https://advancedsofttissuerelease.com rätten att när som helst efter eget gottfinnande blockera medlemmar från vissa IP-adresser från att komma åt webbplatserna. 

9. Innehåll.
a. Äganderätt. https://advancedsofttissuerelease.com behåller alla äganderätter till webbplatserna och tjänsten. Webbplatserna innehåller upphovsrättsskyddat material, varumärken och annan äganderättslig information från https://advancedsofttissuerelease.com och dess licensgivare. Förutom där vi har gett dig uttryckligt skriftligt tillstånd, får du inte kopiera, modifiera, publicera, överföra, distribuera, framföra, visa eller sälja någon sådan proprietär information. Allt innehåll på https://advancedsofttissuerelease.com är proprietärt. Om inte annat anges i detta avtal är allt innehåll upphovsrättsskyddat material från https://advancedsofttissuerelease.com och endast för https://advancedsofttissuerelease.coms medlemmars användning. Distribution av innehåll till andra är strängt förbjudet. Du samtycker till att https://advancedsofttissuerelease.com skulle skadas irreparabelt av varje överträdelse eller hot om överträdelse av detta avsnitt och att därför https://advancedsofttissuerelease.com ska ha rätt till ett föreläggande som förbjuder dig från någon överträdelse eller hotad kränkning av denna sektion, utan att lägga ut borgen, utöver alla andra rättigheter eller gottgörelser som den kan ha. 

Vi kan tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser, och en del av innehållet som visas på https://advancedsofttissuerelease.com kan komma från tredje part. https://advancedsofttissuerelease.com har inget ansvar för dessa tredje parts webbplatser eller för deras innehåll, vilket är föremål för och styrs av användarvillkoren och/eller sekretesspolicyer, om några, från tillämpliga tredjepartsinnehållsleverantörer. 

b. Ägande av ditt innehåll; Licenser.
Du samtycker till att allt innehåll som du laddar upp till webbplatserna och/eller tjänsten ("Ditt innehåll") ska bli https://advancedsofttissuerelease.coms egendom. Detta ska inte ha någon effekt på avsnitten ___ (Upphovsrättspolicy), _____ (Ansvarsbegränsning) och _____ (Ersättning från dig) i detta Avtal. 

Men med avseende på ditt innehåll, https://advancedsofttissuerelease.com beviljar dig en världsomspännande, royaltyfri och icke-exklusiv licens(er) att använda, distribuera, reproducera och offentligt visa sådant innehåll, utom när det gäller kommersiellt eller konto för vinstsyfte. 

Allt annat innehåll än ditt innehåll är den relevanta uppladdarens egendom och är eller kan vara föremål för upphovsrätt, varumärkesrättigheter eller annan immateriell egendom eller äganderätt. Sådant innehåll får inte laddas ner, reproduceras, distribueras, överföras, laddas upp igen, återpubliceras, visas, säljas, licensieras, göras tillgängligt eller på annat sätt kommuniceras till allmänheten eller utnyttjas för några ändamål förutom via funktionerna på webbplatserna från tid till annan och inom de parametrar som ställts in av uppladdaren på tjänsten eller med uttryckligt skriftligt medgivande från uppladdaren. När du publicerar en annan användares innehåll på nytt, eller inkluderar en annan användares innehåll i en uppsättning, förvärvar du inga som helst äganderättigheter till det innehållet. Med förbehåll för de rättigheter som uttryckligen ges i det här avsnittet, är alla rättigheter till innehållet förbehållna den relevanta uppladdaren. 

10. Restriktioner för användning av material. Du godkänner att https://advancedsofttissuerelease.com innehåller bilder, text och annat innehåll (tillsammans "Immateriell egendom") som är skyddat av upphovsrätt, patent, varumärken, affärshemligheter och/eller andra äganderätter, och att dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla former, media och tekniker som existerar nu eller hädanefter utvecklad. All immateriell egendom är upphovsrättsskyddad enligt USA:s upphovsrättslagar (och, om tillämpligt, liknande utländska lagar), och https://advancedsofttissuerelease.com äger upphovsrätten till valet, samordningen, arrangemanget och förbättringen av sådan immateriell egendom. Alla varumärken som förekommer på denna webbplats är varumärken som tillhör sina respektive ägare. Du får inte modifiera, publicera, överföra, distribuera, utföra, delta i överföringen eller försäljningen, skapa härledda verk av eller på något sätt utnyttja någon av den immateriella egendomen, helt eller delvis. När Immateriella rättigheter laddas ner till din dator, erhåller du inget ägande av sådan Immateriell egendom. Ändring av den immateriella egendomen eller användning av den immateriella egendomen för något annat ändamål, inklusive, men inte begränsat till, användning av någon immateriell egendom i tryckt form eller på någon annan webbplats eller nätverksansluten datormiljö är strängt förbjudet om du inte får vårt skriftliga medgivande i förväg . 

11. Upphovsrättspolicy. https://advancedsofttissuerelease.com förbjuder inlämning eller publicering av information som gör intrång eller kränker upphovsrättsliga rättigheter och/eller andra immateriella rättigheter (inklusive rättigheter till integritet och publicitet) för någon person eller enhet. 

I enlighet med avdelning 17, United States Code, Section 512(c)(2) eller för andra anspråk på upphovsrättsintrång, samtycker du härmed till att meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång skickas med bestyrkt post till: 

ASTR-institutet

614 E HWY 50 #169, Clermont, FL 34711

Om du tror att din immateriella rättigheter (eller en sådan rättighet som du är ansvarig för att upprätthålla) kränks av något innehåll på webbplatsen, vänligen skriv till https://advancedsofttissuerelease.com på adressen som visas ovan och ge ett skriftligt uttalande att innehåller: 

a. identifiering av det upphovsrättsskyddade verket och/eller immateriella rättigheter som påstås ha gjorts intrång; 

b. identifiering av det material som påstås göra intrång på webbplatsen som begärs att tas bort; c. ditt namn, adress och telefonnummer dagtid och en e-postadress om tillgängligt; 

d. ett uttalande om att du i god tro tror att användningen av det upphovsrättsskyddade verket och/eller utövandet av den immateriella äganderätten inte är auktoriserad av ägaren, dess ombud eller lagen; 

e. ett uttalande om att informationen i underrättelsen är korrekt och, under påföljd för mened, att undertecknaren är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den rättighet som påstås kränkas; och 

f. underskrift av ägaren av den immateriella rättigheten eller någon som på ägarens vägnar har befogenhet att göra gällande intrång i rätten. 

https://advancedsofttissuerelease.com kommer att behandla alla meddelanden om påstådda intrång som den tar emot och kommer att vidta lämpliga åtgärder som krävs enligt Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 17 USC 512(c)(3) eller annan tillämplig upphovsrättslagar. Amerikansk lag ger betydande straff för att lämna in ett sådant uttalande felaktigt. Under lämpliga omständigheter kommer personer som upprepade gånger skickar in kränkande eller olagligt material att förbjudas att lägga upp ytterligare bidrag. 

12. Ansvar för innehåll. Du erkänner härmed och samtycker till att https://advancedsofttissuerelease.com (i) lagrar innehåll och annan information på instruktioner, begäran och med tillstånd från sina användare, (ii) endast fungerar som en passiv kanal och/eller värd för uppladdningen , lagring och distribution av sådant innehåll, och (iii) spelar ingen aktiv roll och ger ingen hjälp vid presentationen eller användningen av innehållet. Du är ensam ansvarig för allt ditt innehåll som du laddar upp, publicerar eller distribuerar till, på eller via webbplatserna, och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, utesluter https://advancedsofttissuerelease.com allt ansvar med avseende på allt innehåll (inklusive ditt innehåll ) och dess användares aktiviteter med avseende på detta. 

Du erkänner härmed och samtycker till att https://advancedsofttissuerelease.com inte kan och inte granskar innehållet som skapats eller laddats upp av dess användare, och varken https://advancedsofttissuerelease.com eller dess dotterbolag, affiliates, efterträdare, överlåtare, anställda, agenter, styrelseledamöter, tjänstemän och aktieägare har någon skyldighet, och åtar sig inte eller påtar sig någon skyldighet, att övervaka webbplatserna för innehåll som är olämpligt, som gör eller kan göra intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt har laddats upp i strid med dessa användarvillkor eller tillämplig lag. 

https://advancedsofttissuerelease.com och dess dotterbolag, dotterbolag, efterträdare, överlåtare, anställda, agenter, styrelseledamöter, tjänstemän och aktieägare utesluter härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, allt ansvar som kan uppstå från innehåll som laddas upp till Webbplatser från användare, inklusive, men inte begränsat till, alla påståenden om intrång i immateriella rättigheter, integritetsrättigheter eller publicitetsrättigheter, alla anspråk som rör publicering av ärekränkande, pornografiskt, obscent eller stötande material, eller påståenden som rör fullständigheten, noggrannhet, valuta eller tillförlitlighet för all information som tillhandahålls av användare av webbplatserna. Genom att använda webbplatserna avsäger du dig oåterkalleligt rätten att göra anspråk med avseende på något av det föregående mot https://advancedsofttissuerelease.com eller något av dess dotterbolag, dotterbolag, efterträdare, överlåtare, anställda, agenter, styrelseledamöter, tjänstemän eller aktieägare . 

13. Upprepa intrång. https://advancedsofttissuerelease.com kommer att stänga av eller avsluta din åtkomst till webbplatserna om https://advancedsofttissuerelease.com fastställer, efter eget och rimligt gottfinnande, att du upprepade gånger har brutit mot dessa användarvillkor. 

Om vi får ett giltigt meddelande från en tredje part i enlighet med våra rapporteringsprocesser eller tillämplig lag om att något av ditt innehåll gör intrång i upphovsrätten eller andra rättigheter för sådan tredje part, eller om vi anser att ditt beteende är olämpligt och bryter mot våra användarvillkor , kommer vi att skicka dig en skriftlig varning om detta. Varje användare som får mer än två av dessa varningar riskerar att få sin åtkomst till webbplatserna avslutad omedelbart. 

Vi kommer också att stänga av eller avsluta ditt konto utan förvarning om det beordras av en domstol, och/eller under andra lämpliga omständigheter, som bestäms av https://advancedsofttissuerelease.com efter eget gottfinnande. 

Observera att vi inte erbjuder återbetalningar till medlemmar vars konton avslutas som ett resultat av upprepade intrång i dessa användarvillkor. 

14. Ansvarsbegränsning. Under inga omständigheter ska https://advancedsofttissuerelease.com hållas ansvarig för några som helst skador, vare sig direkta, indirekta, allmänna, speciella, kompenserande, följdriktiga och/eller tillfälliga skador som uppstår ur eller relaterar till webbplatserna eller tjänsten, eller användningen av dessa . Ingenting som finns på dessa webbplatser eller i någon skriftlig eller muntlig kommunikation från https://advancedsofttissuerelease.com eller dess anställda eller agenter ska tolkas som något löfte, förbund eller garanti, som alla uttryckligen avsägs härmed, i strid med uttalandena och ansvarsfriskrivningar i denna paragraf. 

Innehållet och funktionaliteten på webbplatserna och tjänsterna som tillhandahålls av anställda på webbplatserna erbjuds "i befintligt skick" utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång. https://advancedsofttissuerelease.com ger inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, beträffande äganderätten, riktigheten, fullständigheten eller adekvatheten för webbplatsernas innehåll eller att webbplatsernas funktionalitet kommer att vara oavbruten eller felfri eller fri från virus eller tredje partiattack. Du bekräftar härmed att din användning av webbplatserna och tjänsten sker på egen risk. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA https://advancedsofttissuerelease.com, DESS ANSTÄLLARE, ÄGARE, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER OCH DERAS RESPEKTIVA ARVINGAR, EFTERFÖLJARE OCH UPPDRAGARE VARA ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SKADOR, INKLUSIVE SÄRSKILT DIREKT, INKLUSIVE, INKLUSIVE, DIREKTA, DIREKTA, DIREKTA, ELLER INDIREKT RESULTAT FRÅN ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSERNA ELLER TJÄNSTEN ELLER INFORMATIONEN SOM FINNS DÄR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR VIRUS SOM PÅSTÅS HA ERHÅLLTS FRÅN WEBBPLATSERNA, ÄVEN OM DEN INTE FINNS. MÖJLIGHET FÖR SÅDANA SKADA ELLER FÖRLUST OCH OAVSETT ANSVARSTEORIN. 

I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN, GODKÄNNER DU ATT https://advancedsofttissuerelease.com UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER ATT HA NÅGOT ANSVAR, FÖRUTSÄTTNINGAR ELLER ANNAT SÄTT, FÖR NÅGON INDIREKTA, SPECIELLA, OAVSIKTLIGA, FÖLJANDE ELLER EXEMPEL AV NÅGOT ANSVAR. RELATIONER TILL AVTALET, WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTEN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL BORTLOPPAD VINST; FÖRLISTAD DATA; FÖRLUST AV GOODWILL; COPYRIGHT, VARUMÄRKE ELLER ANNAN INTRÄNGD AV IMMATERIELL EGENDOM; ARBETSSTOPP; UTRUSTNING FEL ELLER FEL; OLAGLIG, OMORALISK ELLER BEDRÄGERIG AKTIVITET; PERSONLIG SKADA; FASTIGHETSSKADOR; ELLER NÅGON ANNAT 

SKADOR ELLER FÖRLUST, ÄVEN OM https://advancedsofttissuerelease.com HAR BLI UNDERVISAT OM MÖJLIGHETEN DÄRFÖR, OCH OAVSETT DEN JURIDISKA ELLER RÄVLIGA TEORIN (KONTRAKT, TORT, LAG, ERSÄTTNING ELLER ANNAT SÄTT). 

I händelse av att någon av de föregående begränsningarna bedöms vara omöjlig att verkställa, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, samtycker du till att hela ansvaret för https://advancedsofttissuerelease.com och enda gottgörelse tillgängligt för någon medlem i alla fall i alla fall sätt som härrör från eller relaterar till avtalet, webbplatserna eller tjänsten ska begränsas till monetära skador som sammantaget inte får överstiga det större av $500.00 eller summan av något belopp som betalas av medlemmen eller användaren till https:// advancedsofttissuerelease.com under sex månader före meddelande till https://advancedsofttissuerelease.com om den tvist för vilken ersättningen söks. 

15. Ersättning av dig. Du samtycker till att hålla https://advancedsofttissuerelease.com, dess dotterbolag, affiliates, tjänstemän, agenter och andra partners och anställda skadeslösa från förlust, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som uppstår på grund av eller relaterat till: 

a. din användning av tjänsten och/eller webbplatser i strid med detta avtal och/eller som härrör från ett brott mot detta avtal inklusive utan begränsning dina utfästelser och garantier som anges ovan; 

b. tredje parts anspråk på intrång i upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter eller intrång i integriteten som uppstår från värdskapet för ditt innehåll på webbplatserna och/eller ditt tillgängliggörande därav för andra användare av webbplatserna och/eller den faktiska användningen av din webbplats Innehåll från andra användare av webbplatserna eller relaterade tjänster i enlighet med dessa användarvillkor och de parametrar som du ställt in med avseende på distribution och delning av ditt innehåll; 

c. all aktivitet relaterad till ditt konto, antingen av dig eller av någon annan person som kommer åt ditt konto med eller utan ditt samtycke, såvida inte sådan aktivitet orsakades av https://advancedsofttissuerelease.com. 

16. Advokatavgifter. I händelse av att https://advancedsofttissuerelease.com lyckas helt eller delvis i någon åtgärd eller förfarande relaterat till eller som härrör från detta avtal, ska du vara ansvarig för https://advancedsofttissuerelease.coms advokatarvoden och kostnader. 

17. Tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare. En del av innehållet på webbplatserna kanske inte är lämpligt för barn. BARN UNDER 17 ÅLDER FÅR INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN OM INTE EN FÖRÄLDER ELLER FÖRSÄLJANDE ÄR NÄRVARANDE. 

18. Integritet. Användning av webbplatserna och/eller tjänsten styrs också av vår sekretesspolicy, som finns på https://advancedsofttissuerelease.com/disclaimer-privacy-policy/

19. Jurisdiktion och lagval; Tvistlösning. Om det finns någon tvist som uppstår ur webbplatserna och/eller tjänsten, genom att använda webbplatserna och/eller tjänsten, samtycker du uttryckligen till att en sådan tvist ska styras av lagarna i staten Idaho, utan hänsyn till dess konflikt mellan lagbestämmelser, och du samtycker uttryckligen till och samtycker till den exklusiva jurisdiktionen och platsen för delstats- och federala domstolar i delstaten Idaho, för att lösa en sådan tvist. Godkännande av villkoren i detta avtal innebär ditt samtycke till att bli stämd vid sådana domstolar och att acceptera delgivning utanför staten Idaho med samma kraft och effekt som om sådan delgivning hade gjorts inom delstaten Idaho. Du samtycker härmed till att acceptera delgivning av processer för alla åtgärder enligt detta genom begärt bestyrkt returkvitto, vilken tjänst ska ha samma kraft och effekt som om delgivningen hade utförts genom personlig delgivning i tillämplig jurisdiktion. Om någon del av dessa villkor är olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer den delen att anses vara avskiljbar och kommer inte att påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna. 

20. Skiljedomsbestämmelse/Ingen grupptalan. Förutom där det är förbjudet enligt lag, som ett villkor för att använda webbplatserna och/eller tjänsten, samtycker du till att alla tvister, anspråk och åtgärdsorsaker (sammantaget "anspråk") som härrör från eller är kopplade till webbplatserna och/eller tjänsten , ska lösas individuellt, utan tillgripande av någon form av grupptalan, uteslutande genom bindande skiljeförfarande enligt reglerna från American Arbitration Association för fullständig och slutlig avgörelse av ett sådant krav, och bedömning av den skiljedom som avkunnats i skiljeförfarandet kan ingås i någon domstol som är behörig. Sådan skiljedom ska hållas i enlighet med reglerna för snabba förfaranden under de kommersiella skiljedomsreglerna från American Arbitration Association eller annan ömsesidigt godtagbar organisation, inför en enskild skiljeman (med kunskap och expertis inom upphovsrättslagstiftningen om anspråket helt eller delvis avser upphovsrätt). intrång), vald genom överenskommelse mellan båda parter eller av en oberoende medlare (med kunskap och expertis inom upphovsrättslagstiftningen om anspråket helt eller delvis avser upphovsrättsintrång) om parterna inte kan komma överens. Parterna ska dela upp kostnaderna för skiljeförfarande och/eller medlare. En dom som avkunnats av skiljemännen kan skrivas in och bekräftas av domstolarna i delstaten Idaho, County of ADA. Parterna är överens om att varje talan efter skiljeförfarande som syftar till att verkställa en skiljedom eller talan som söker rättvist eller förbudsföreläggande uteslutande ska väckas vid domstolarna i delstaten Idaho, County of ADA. 

Du samtycker till att ge upp dina rättigheter att delta i en grupptalan eller en representantstalan med avseende på alla anspråk eller kontroverser som uppstår ur eller relaterar till webbplatsen, tjänsten eller ASTR-institutet. Du kommer att ha rätt att gå med i eller konsolidera anspråk från eller mot andra parter eller på annat sätt delta i alla anspråk som grupprepresentant, gruppmedlem eller i egenskap av privat advokat.

Vi kommer att försöka lösa tvister, men om ett ärende uppstår som inte kan lösas snabbt mellan dig och oss, samtycker du till att alla anspråk eller kontroverser som uppstår ur eller relaterade till tjänsten ska avgöras genom skiljedom som administreras av American Arbitration Association ( “AAA”) i enlighet med dess regler för konsumentskiljedom, och domar om skiljedomen som meddelats av skiljemännen kan tas upp i vilken domstol som helst som har jurisdiktion.

Skiljedomarna kommer att ha befogenhet att bevilja vilken lättnad som helst som är tillgänglig i en domstol enligt lag eller i rättvisa, inklusive, utan begränsning, eventuella föreläggande. Dessutom kommer skiljemännen att ha exklusiv behörighet att lösa eventuella tvister som rör skiljebarhet och/eller verkställbarhet av denna grupptalansbefrielse, tvistlösnings- och skiljedomsbestämmelse, inklusive eventuella invändningar om samvetslöshet eller andra invändningar som skiljedomsbestämmelsen eller avtalet är ogiltigt, ogiltigförklarat eller på annat sätt ogiltigt. Varje avgörande från skiljemännen kommer att vara slutgiltigt och bindande för var och en av parterna.

Du samtycker till att skiljeförfarandet ska hållas i Boise, Idaho, såvida inte AAA eller skiljemannen ska fastställa att plats i Boise är orimligt betungande, i vilket fall AAA eller skiljemannen ska välja en plats som inte är orimligt betungande för både dig och oss. Du samtycker till att, om AAA ska vara otillgänglig eller vägra att administrera skiljeförfarandet, och parterna inte kommer överens om en ersättare, ska en ersättare för handläggare eller skiljedomare utses av domstolen. Skiljemannen kan avlägga tidig eller summarisk förhandsavgörande av vissa eller alla frågor, efter att parterna har haft rimlig möjlighet att lämna synpunkter i dessa frågor. Du samtycker till att någon skiljedom inte ska tillåta anspråk på klass, massa, representant eller privat advokat. Du samtycker vidare till att inga anspråk från andra parter får konsolideras med dina eller våra anspråk i skiljeförfarandet utan både ditt och vårt samtycke. DU AVSÄKAR DIN RÄTT TILL ATT FÅ DITT ÄRENDE AVGÖRANDE AV EN JURY OCH ATT DELTA I EN KLASS, MASSA, REPRESENTANT, PRIVAT JOKTOR ELLER KONSOLIDERAT ÅTGÄRD MOT OSS.

 Om någon del av denna skiljedomsklausul senare anses ogiltig enligt lag, ska den avskiljas, och de återstående delarna av detta avsnitt ska förbli i kraft, med undantaget att om föregående stycke anses ogiltig, då hela denna paragrafen ska anses ogiltig och skiljeklausulen ska vara ogiltig.

Efter ASTR Institutes val ska denna bestämmelse inte gälla patentanspråk, varumärkes- eller upphovsrättsintrång eller förskingring av affärshemligheter (sammantaget "IP-anspråk"). Med avseende på eventuella IP-anspråk som inte är föremål för skiljedom enligt ovanstående bestämmelse, samtycker du härmed till icke-exklusiv jurisdiktion och plats i någon federal eller statlig domstol i delstaten Idaho, USA, med avseende på alla processer, anspråk, eller orsak till talan som härrör från eller relaterar till tjänsten eller detta avtal, och du får inte väcka någon sådan talan, anspråk eller talan utom vid en domstol i staten Idaho, USA

21. Inga tredje parts förmånstagare. Du samtycker till att, förutom om annat uttryckligen anges i detta avtal, det inte ska finnas några tredje parts förmånstagare till detta avtal. 

22. Tillgänglighet utanför USA Om du går in på https://advancedsofttissuerelease.com utanför USA, gör du det på egen risk och ansvarar för efterlevnad av lagarna i din jurisdiktion. Om du går in på webbplatserna utanför USA, godkänner du att all personlig information som du tillhandahåller kommer att behandlas i USA och andra geografiska områden som valts av oss efter eget gottfinnande, och du samtycker härmed till insamling och bearbetning av dina personlig information på ett sätt som överensstämmer med detta avtal och integritetspolicyn. 

23. Hela överenskommelsen. Detta avtal innehåller hela avtalet mellan dig och https://advancedsofttissuerelease.com angående användningen av webbplatserna och/eller tjänsten. 

24. Avskiljbarhet; Avstående. Om någon bestämmelse i detta avtal befinns vara ogiltig av någon domstol som har behörig jurisdiktion, ska ogiltigheten av en sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i detta avtal, som ska förbli i full kraft och verkan. Inget avstående från något villkor i detta avtal ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från ett sådant villkor eller något annat villkor. Dessutom ska https://advancedsofttissuerelease.coms underlåtenhet att upprätthålla något villkor i detta avtal inte betraktas som ett avstående från ett sådant villkor eller på annat sätt påverka https://advancedsofttissuerelease.coms förmåga att upprätthålla ett sådant villkor vid någon tidpunkt i framtiden. 

25. Rubriker. Avsnittsrubrikerna i detta avtal är endast för referensändamål och ska inte på något sätt påverka innebörden eller tolkningen av detta avtal.
Kontakta oss om du har frågor angående detta avtal. 

JAG HAR LÄST DETTA AVTAL OCH SAMTYCKER TILL ALLA BESTÄMMELSER OVAN. 

Genom att godkänna och acceptera dessa tjänster, bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till att acceptera detta avtal:

Behörighetskrav och erkännanden

Ditt ansvar

Serviceacceptans/Informerat samtycke till medicinska tjänster via Telehealth

Tjänster

Samtycke för laboratorietester:

Jag godkänner härmed (i) ASTR Institute (med dess dotterbolag och säker), "ASTR" (ii)Lab Testing API Inc. (med dess dotterbolag och personal, "Lab Testing API") och (iii) PWN Remote Care Services, ( med dess dotterbolag och administrativa tjänsteleverantörer, "PWN"), inklusive dess läkare, deras personal, agenter och utsedda personer, inklusive PWNHealth, LLC, som agent och administrativ tjänsteleverantör och de laboratorier som utför tjänster som efterfrågas av eller godkänts av mig ("PWN") Parter”) att använda och avslöja hälsoinformation om mig på det sätt och för de syften som anges nedan.

Denna auktorisation gäller användningen och avslöjandet av följande information om mig: all information i förfrågningar som lämnats av mig eller om mig med mitt samtycke och laboratorietestvärdena/resultaten/informationen som är resultatet av förfrågan/förfrågningarna. så inlämnat.

För att undvika tvivel godkänner jag specifikt överföring och utlämnande av denna information till, mellan och mellan mig själv och följande individer, organisationer och deras representanter:

1. ASTR och dess dotterbolag, deras personal och agenter;

2. Lab Testing API och dess dotterbolag, deras personal och agenter;

3. PWN och dess dotterbolag, läkare och deras personal och agenter (inklusive PWNHealth, LLC);

4. Den utsedda PWN-läkaren och dess personal, agenter och utsedda personer;

5. Tillämpligt registerlaboratorium och dess personal och ombud; och

6. Vissa leverantörer för ändamålen häri och som krävs eller tillåts enligt lag.

Informationen som är föremål för denna auktorisation kommer att användas eller avslöjas för följande ändamål:

(a) för att underlätta och utföra de tjänster som jag begärt eller utfört med mitt samtycke (inklusive att ta emot, granska och godkänna en laboratorieförfrågan; granska, bearbeta och leverera laboratorietestvärden/resultaten);

(b) för behandling, hälsovårdsverksamhet och betaltjänster.

(c) att förse mig med information och material om behandlingsalternativ, hälsorelaterade erbjudanden och tjänster och produkter som kan hjälpa mig med hälsa, välbefinnande och övergripande vård eller vara av intresse för mig; och

(d) att utföra statistiska forskningsstudier, och som krävs eller tillåts enligt statliga och federala lagar. Ersättning kan därför erhållas i utbyte. Jag kan välja att inte få min personliga information avslöjad för vissa syften ovan med föregående skriftligt meddelande till ASTR, PWN eller Lab Testing API, beroende på vad som anges nedan. Jag förstår att ett sådant undantag kan påverka de tjänster jag frivilligt har valt.

Detta tillstånd bevisar mitt informerade beslut att tillåta att informationen lämnas ut till de parter som hänvisas till i detta tillstånd. Detta tillstånd träder i kraft omedelbart och kommer att upphöra tio år efter datumet för detta tillstånd.

På min skriftliga begäran kan jag inspektera eller kopiera den information som jag har tillåtit att användas eller avslöjas om det är tillåtet enligt lag. PWN-parter eller Lab Testing API kan få betalning eller annan ersättning relaterad till användningen och avslöjandena häri.

Jag förstår att jag har rätt att få en kopia av detta tillstånd. Jag har rätt att vägra att godkänna denna auktorisation, i vilket fall min vägran kan påverka de tjänster som tillhandahålls mig. När min information används eller avslöjas i enlighet med denna auktorisering kan den bli föremål för återutlämnande av mottagaren och kanske inte längre skyddas av vissa integritetslagar. Jag har rätt att återkalla detta tillstånd skriftligen när som helst, förutom att återkallelsen inte kommer att gälla någon information som redan avslöjats av de parter som hänvisas till i denna auktorisation och som har agerat i åberopande av detta tillstånd.

Min skriftliga återkallelse måste skickas till, i tillämpliga fall, Lab Testing API på:

Lab Testing API LTD

Attn: Michelle Chilcott

2810 N Church St #30986

Wilmington, Delaware

19802-4447, USA

Genom att underteckna eller bekräfta detta samtycke elektroniskt godkänner jag dess villkor och representationer.

Genom att använda denna webbplats ger jag ovanstående företag auktorisation och samtycke att använda och avslöja min skyddade hälso- och sjukvårdsinformation för behandlings-, betalnings- och hälsovårdsoperationer som beskrivs i Sekretessmeddelande

Text 

Employees, partners, customers, and prospects obtain our phone number in person (eg business card), during a voice call, viewing advertisements (eg flyer, billboard, ad), or from our website (https://advancedsofttissuerelease.com/contact-us/) and message us first. We also message recipients after getting their express consent by asking them over the phone, by asking them via email, or via our website (https://advancedsofttissuerelease.com/contact-us/).