Ring eller smsa

Arthritis of the Wrist: Symptoms, Types, Causes, Risk Factors & Treatment

What is Wrist Arthritis?

Arthritis of the wrist is when one or more of the wrist become inflamed and leads to swelling, pain, and stiffness.  It can make execution of daily activities very difficult since it limits movement. 

Types of Wrist Artrit 

Osteoarthritis and rheumatoid arthritis are two types of arthritis that most commonly occurs in the wrist.  Osteoarthritis progressively wears away the smooth articular cartilage covering the joints.  Rheumatoid arthritis is when the body’s immune system attacks the synovium (tissue lining joints and tendons responsible for nourishment) and leads to degeneration of the bones and soft tissue.  Unprotected joints will cause the bones the grind together and is very painful.  

Symptoms of Arthritis in the Wrist

 1. Smärta
 2. Svullnad
 3. Loss of motion
 4. Weakness
 5. Deformity of shape of the wrist

Causes of Arthritis of the Wrist

 1. Wear and tear over time
 2. Kienbock’s disease

Risk Factors for Arthritis of the Wrist

 1. Ålder
 2. Gender
 3. Family history of arthritis
 4. History of wrist injury

Treatment of Arthritis of the Wrist

ASTR godsaker wrist arthritis på ett skonsamt, effektivt och naturligt sätt genom att ta itu med muskelobalanser, ärrvävnad, triggerpunkter, fascia-restriktioner, inflammation, hållning, kroppsmekanik som ofta är källan till smärtan. ASTR tar ett holistiskt tillvägagångssätt för att ta itu med de grundläggande orsakerna till smärta, inte bara symptomen. ASTR-behandling kan göras hemma för wrist arthritis.

Arthritis of the Wrist Home Treatment

ASTR Exceptionellt annorlunda

Recensioner samlade från olika webbplatser

5/5

Läk snabbare