Ring eller smsa

Sök
Stäng denna sökruta.
Sök

Plagiocephaly: Symptoms & Treatment

What is Plagiocephaly?

Plagiocephaly is where an infant’s skull is flattened on one side of the posterior or anterior part of the head.  It can be present at birth or develop during infancy, which can be positional or a developmental deformation.  Plagiocephaly can cause parts of the brain that are being constricted by the flat area of the skull can become underdeveloped. Muscular torticollis is a condition that commonly causes the neck muscles to pull tightly on the skull and can cause plagiocephaly.  If this condition is caught early changes can be made to promote normal growth of the brain and skull.  

Symptoms of Plagiocephaly

  1. Infants with a flat side at the back of the skull
  2. Symmetrically flat spot at the back of the head or it can be present in the forehead
  3. Some mild developmental delays can occur with positional plagiocephaly

Plagiocephaly Treatment

ASTR godsaker plagiocephaly på ett skonsamt, effektivt och naturligt sätt genom att ta itu med muskelobalanser, ärrvävnad, triggerpunkter, fascia-restriktioner, inflammation, hållning, kroppsmekanik som ofta är källan till smärtan. ASTR tar ett holistiskt tillvägagångssätt för att ta itu med de grundläggande orsakerna till smärta, inte bara symptomen. ASTR-behandling kan göras hemma för sidlagiocephaly.

Plagiocephaly Home Treatment

ASTR Exceptionellt annorlunda

Recensioner samlade från olika webbplatser

5/5

Läk snabbare